Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
im. Zofii Licharewej
Przejdź do treści

RODO
Poniżej kilka informacji, które zobowiązani jesteśmy Ci przekazać na podstawie przepisów RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej z siedzibą: ul. Bolesława Chrobrego 12, 11-400 Kętrzyn.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować na adres email: tomzik2002@gmail.com

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- związanych z działalnością statutową Towarzystwa
- ewidencji członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej
- marketingowych i promocyjnych dotyczących organizowanych przez nas imprez.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa ich realizacja.

Dane osobowe przekazane nam przez Ciebie przechowywane są przez okres Twojego członkostwa w Towarzystwie Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej. Dane te zostaną usunięte po skreśleniu z listy członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej.

Masz zawsze prawo do dostępu do swoich danych, masz prawo do ich sprostowania, możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

Zasady opisane w tym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. - tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.
Copyright @ Tomzik 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka Cookies - kliknij tutaj, RODO - kliknij tutaj
Wróć do spisu treści