Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
im. Zofii Licharewej
Przejdź do treści
O Nas - Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej utworzone zostało w 2003 roku. W roku 2004 uzyskało status organizacji pożytku publicznego.
Zasadniczym celem działania Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturowego, tradycji i twórczości ludowej ziemi kętrzyńskiej oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie tego dorobku dla przyszłych pokoleń a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki.

Cel ten Towarzystwo realizuje poprzez zastępujące formy działalności:
- zapoznawanie członków Towarzystwa i społeczności lokalnej z historią regionu;
- działanie na rzecz ochrony zabytków kulturowych, historycznych i krajobrazowych;
- organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Towarzystwa;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- kształtowanie świadomości historycznej członków Towarzystwa i społeczności lokalnej.

Dotychczasowy dorobek działalności Towarzystwa to:
- zorganizowanie kilkunastu wystaw fotograficznych;
- zorganizowanie kilku sympozjów popularno-naukowych;
- przeprowadzenie prac rewitalizacyjnych na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej na terenie powiatu kętrzyńskiego;
- zorganizowanie kilkunastu wycieczek po ziemi kętrzyńskiej;
- zorganizowanie kilku promocji wydawnictw i publikacji dotyczących ziemi kętrzyńskiej;
- zorganizowanie szeregu spotkań i prelekcji dla młodzieży i lokalnych społeczności;
- organizacja inscenizacji "Bitwy pod Wopławkami";

Copyright @ Tomzik 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka Cookies - kliknij tutaj, RODO - kliknij tutaj
Wróć do spisu treści