Nowo wybrany Zarząd Towarzystwa na swoim pierwszym posiedzeniu, na którym członkowie Zarządu dokonali wyboru prezesa, wiceprezesa,  sekretarza, skarbnika i członków Zarządu.