Nowo wybrany prezes Towarzystwa przedstawia Zarząd po jego ukonstytuowaniu się.