Prezydium Zebrania Wyborczego. Zebranie postanowiło aby prezydium  stanowili członkowie Komitetu Założycielskiego.