Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - Dorian Burdyło prezentuje wyniki głosowania.