Uczestnicy Zebrania podczas dyskusji nad jego porządkiem. Józef Mesjasz przedstawia swój wniosek dotyczący porządku Zebrania.