Komisja Skrutacyjna podczas zapisywania kandydatów do władz Towarzystwa.