Komisja Skrutacyjna podczas pracy. Od prawej: Jacek Jaświn, Dorian Burdyło, krzysztof Wołoszczak.