Uczestnicy Zebrania podczas dyskusji nad programem pracy Towarzystwa. Ks. Kazimierz Żuchowski prezentuje swoje pomysły.