Tak wyglądał schron i jego bezpośrednie otoczenie przed pracami porządkowymi