W bezpośrednim otoczeniu schronów znajduje się pomnik przyrody. Jest nim unikalny gatunek orzecha na naszym terenie.