Mocną stroną spotkania było doskonałe przygotowanie materiału poglądowego w postaci slajdów.