Prelegent - Tadeusz Korowaj zaineresował uczestników spotkania do tego stopnia, że były obawy czy spotkanie skończy się o przyzwoitej porze.