Członkowie założyciele podczas dyskusji nad Statutem Towarzystwa.