Przewodniczący Zebrania Andrzej Masłoń przedstawia porządek obrad.