Członkowie Towarzystwa na uroczystym otwarciu wystawy w Czernikach poświęconej pierwszym mieszkańcom miejscowości. Od lewej: ks.dr Zbigniew Kępa, Grzegorz Zygner, Czesława Prochwicz, dr Jerzy Prochwicz, Grzegorz Samotyha.