Uczestnicy spotkania po zwiedzeniu wystawy udali się do kościoła i na rekonesans w celu lokalizacji kamienia, który kiedyś stał przy kościele.