Członkowie Towarzystwa podczas zwiedzania wystawy. Od prawej: dr Jerzy Prochwicz, Andrzej Masłoń, Tadeusz Korowaj.