Próba odwrócenia kamienia w celu ustalenia czy widnieją na nim jakieś napisy