Członkowie Towarzystwa przed prób± wyci±gnięcia kamienia.Od lewej :ks. dr Kazimierz Żuchowski, dr Jerzy Prochwicz, Dorian Burdyło, Piotr Kapu¶ciński, Krzysztof Wołoszczak