Uroczyste spotkanie bardzo szybko przerodziło się w robocze posiedzenie Zarządu, w sposób niekontrolowany.