Prezes Towarzystwa - Andrzej Masłoń dokonał krótkiego podsumowania rocznej działalności Towarzystwa.