Uroczystość otwarcia uświetnił swoją obecnością Burmistrz Krzyszto Hećman, którybardzo pozytywnie odniósł się do dotychczasowej naszej działalności.