Poświęcenia lokalu dokonał ks. Kazimierz Żuchowski - członek Zarządu Towarzystwa.