Właściciel zapoznał nas z planami odtworzenia założeń parkowych