Po interesującym spotkaniu u Burmistrza członkowie Grupy Inicjatywnej, już przy kawie w mieszkaniu Jerzego Prochwicza, dzielą się wrażeniami ze spotkania.