Od lewej : dr Jerzy Prochwicz, Tadeusz Korowaj, Andrzej Masłoń.