Młodzież Zespołu Szkół w Karolewie prezentowane treści przyjmowała z dużym zainteresowaniem.