W spotkaniu z młodzieżą na Kętrzyńskim Zamku uczestniczyła Pani Teresa Iterman, Której rodzice osobiście doświadczyli gorzkiego smaku deportacji