Członkowie Grupy Inicjatywnej prezentują założenia organizacyjne i cele działania Towarzystwa. Od lewej: Grzegorz Zygner, ks. dr Zbigniew Kępa (przewodniczący Komitetu Założycielskiego), dr Jerzy Prochwicz, Tadeusz Korowaj.