ZARZ?D

TOWARZYSTWA MI?O?NIKÓW ZIEMI K?TRZY?SKIEJ

im. Zofii Licharewej

PREZES - Tadeusz KOROWAJ
WICEPREZES -
Andrzej MAS?O?
SEKRETARZ -
Grzegorz ANDRZEJCZYK
SKARBNIK-
Kazimierz ?UCHOWSKI
CZ?ONEK -
Adam ?NIE?KO 

 

KOMISJA REWIZYJNA

TOWARZYSTWA MI?O?NIKÓW ZIEMI K?TRZY?SKIEJ

im. Zofii Licharewej

 

PRZEWODNICZ?CY - Bo?ena ?OJKO
CZ?ONKOWIE -
Piotr KAPU?CI?SKI
                       - Jan RUCIN