W zwi?zku z mozliwo?ci? op?acenia sk?adki cz?onkowskiej Towarzystwa oraz dokonania innych wp?at na konto Podajemy numer konta:

SWIFT - POLUPLPR

IBAN (BIC) - PL 94 9343 0005 0013 9449 2000 0010

Plan pracy na 2020 rok