W związku z mozliwością opłacenia składki członkowskiej Towarzystwa oraz dokonania innych wpłat na konto Podajemy numer konta:

SWIFT - POLUPLPR

IBAN (BIC) - PL 94 9343 0005 0013 9449 2000 0010
Zarząd Towarzystwa zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze 

Zebranie odbędzie się w dniu 10.03.2018r. o godz. 1500  w siedzibie Towarzystwa

ul. B. Chrobrego 12 w Kętrzynie

W przypadku braku frekwencji, drugi termin wyznaczony został na ten sam dzień o godz. 1515