W związku z mozliwością opłacenia składki członkowskiej Towarzystwa oraz dokonania innych wpłat na konto Podajemy numer konta:

SWIFT - POLUPLPR

IBAN (BIC) - PL 94 9343 0005 0013 9449 2000 0010

Plan pracy na 2018 rok

-       - Organizacja inscenizacji bitwy pod Wopławkami i turnieju rycerskiego „O muszlę św. Jakuba” 19.05.2018r Towarzystwo jako współorganizator z jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi;

- Uporządkowanie cmentarza wojennego na wzgórzu świerkowym koło Skandławek przy współudziale z Nadleśnictwem Srokowo i młodzieżą ze szkoły w Srokowie;

- Podniesienie ponad poziom gruntu kamienia milowego usytuowanego przy drodze wojewódzkiej Kętrzyn – Bartoszyce, nieopodal Sądu Rejonowego w Kętrzynie.;

- Spływ kajakowy rzeką Guber do Sępopola (sugerowana data 26.05.2018).

- Zorganizowanie wystawy fotograficznej z okazji 100 rocznicy zakończenia I wojny światowej pt. "Cmentarze i pomniki pierwszowojenne na terenie dawnych Prus Wschodnich". Wystawa o zasięgu międzynarodowym prezentująca             ślady historii tego okresu z terenu Obwodu Kaliningradzkiego i powiatu kętrzyńskiego. (wystawa dojdzie do skutku jeżeli uda się dojść do porozumienia z regionalistami z Obwodu Kaliningradzkiego) - kwiecień 2018r.

- Zorganizowanie wystawy fotograficznej w połączeniu z prezentacją publikacji "Cmentarze wojenne powiatu kętrzyńskiego" - jesień 2018r.

- Wystąpienie Towarzystwa do kętrzyńskich szkół podstawowych i średnich z apelem objęcia patronatem cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie (wzorwm cmentarza w Górkach).

- Podjęcie działań związanych z uporządkowaniem mogiły Zofii Licharewej - honorowej obywatelki Kętrzyna - na cmentarzu komunalnym w Kętrzynie.

- Zorganizowanie wycieczki rowerowej szlakiem herbowym - jesień 2018r.