KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 396606 osób. Dzisiaj jesteś 22 gościem;
Obchody Święta Niepodległości
Data: 2010-12-12, 20:59
Tradycyjnie, jak każdego roku, przedstawiciele naszego Towarzystwa uczestniczyli w uroczystościach złożenia kwiatów, w dniu 11 listopada 2010 roku, pod pomnikiem "W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom - Obrońcom Ojczyzny 1939 - 1956"
Wyprawa w przeszłość
Data: 2010-10-17, 21:28
O tym, że historia naszego regionu może zadziwić a nawet wzbudzić sensacje przekonali się w dniu 16 października 2010 r. członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Grupa miłośników historii swojej Małej Ojczyzny wybrała się na wyprawę w przeszłość, po grodziskach pruskich powiatu kętrzyńskiego. Przy pięknej jesiennej aurze odwiedzili miejsca, które dla dawnych mieszkańców okolic Kętrzyna spełniały bardzo ważne funkcje. Dla wielu dzisiejszych mieszkańców tych terenów niewielkie wzniesienia, kopce czasami nie pasujące do współczesnego krajobrazu, nic nie znaczą, nie są nawet zauważane. Dzięki tej wyprawie jej uczestnicy poznali historię plemion Bartów, ludzi którzy zamieszkiwali te ziemie kilka wieków przed nami. Poznano ich życie codzienne, zwyczaje, wierzenia. Szczególną uwagę uczestnicy wyprawy poświęcili problemom budowy umocnień, które miały dawać schronienie i stwarzać możliwość obrony przed napastnikami. Budowle te my współcześni nazywamy grodziskami. Były to wybudowane z drewna obwarowania, zazwyczaj w miejscu naturalnie przystosowanym do ochrony i obrony, dodatkowo wzmocnione palisadą oraz zasiekami. Uczestnicy wyprawy przekonali się, że takich miejsc w naszym krajobrazie jest sporo. Realnie poznali kilka z nich, grodzisko w Garbnie, w Równinie Górnej, Radoszach, Jegławkach i Wilczynach. Wyprawa dotarła również do Barcian gdzie na miejscu dawnego grodziska Krzyżacy pobudowali również warownię obronną ale już w zupełnie innym charakterze i przy zastosowaniu współczesnej im technologii. Zakończenie i podsumowanie wyprawy odbyło się przy ognisku gdzie była jeszcze okazja do dyskusji i zaspokojenia ciekawości o tych ciekawych czasach i ludziach w nich żyjących.
Otwarty po rewitalizacji
Data: 2010-10-04, 11:31
W dniu 29 września, po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych, został ponownie przywrócony do istnienia cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Górkach. Dzięki dużemu zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Barciany i aktywnemu wspieraniu ich działań ze strony naszego Towarzystwa udało się uratować bardzo ciekawy obiekt historyczny, na który czas i ludzie wydali już wyrok nieistnienia. Ten niewielki cmentarz położony w odludnym miejscu, na niewielkim wzniesieniu stał się w 1914 roku miejscem ostatecznego spoczynku 16 żołnierzy niemieckich. Jest on przykładem cmentarza pobitewnego, wówczas śródpolnego, ogrodzony murem kamiennym, do którego wiodła aleja dębowa. Czas zrobił swoje, okolica oraz sam teren cmentarza porosły drzewami i krzewami. Drewniane krzyże zbutwiały. Niestety ludzie dopełnili dzieła i rozebrali kamienne ogrodzenie. Niemalże dwuletni okres prac w trudnych warunkach bo bez dostępu do prądu, utrudniony dojazd oraz skąpa ilość środków finansowych, zakończony został sukcesem. Cmentarz powrócił do historycznego i realnego bytu. Otwarcie cmentarza miało charakter uroczysty. Zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne przez kapelanów ewangelickiego, prawosławnego i katolickiego duszpasterstwa Straży Granicznej przy asyście harcerzy. Cmentarz został oddany przez Wójta Gminy Barciany i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej w adopcję młodzieży Zespołu Szkół w Mołtajnach. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu kętrzyńskiego, duchowni Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego oraz Kościoła ewangelickiego. Licznie przybyła młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gminy Barciany, w tym również pracownicy, którzy pracowali przy odbudowie tego obiektu. Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli znicze i kwiaty pod tablicą i żołnierskim brzozowym krzyżem.
Cmentarz wojenny w górkach w serwisie poMazurach.pl
Rowerowy szlak herbowy
Data: 2010-09-28, 20:22
W dniu 25 września trasa rowerowa, która została wytyczona i oznakowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej i Towarzystwo Miłośników Kętrzyna w ramach realizacji zadania publicznego "Rowerowy szlak herbowy", została oficjalnie otwarta. W pierwszej wycieczce rowerowej nowo oznakowaną trasą udział wzięli mieszkańcy Kętrzyna i nie tylko. Frekwencja dopisała tak samo jak pogoda. Na starcie zgłosiła się bardzo licznie młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Do organizacji wycieczki rowerowej włączyło się Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "AMICUS" fundując 20 kamizelek odblaskowych. Uczestnicy wycieczki poznali walory krajoznawcze i historyczne nowej trasy rowerowej. Pod Górą Herbową, która stanowi ważny element trasy, uczestnicy złapali oddech przy ognisku i posilili się pieczoną kiełbaską ufundowaną przez prezesa kętrzyńskiego "KOMUNALNIKA". Po odpoczynku zaatakowali Górę Herbową aby zapoznać się na jej szczycie z legendą o herbie Kętrzyna. Po trasie rowerzyści zwiedzili cmentarz rodowy rodziny Redeckerów w Godzikowie, manufakturę kafli piecowych w Nakomiadach i manufakturę ceramiki w Wajsznorach. W manufakturze ceramiki młodzi turyści mogli wykazać się twórczością artystyczną i stworzyć w glinie obraz swoich przeżyć z przebytej trasy. Rowerowy szlak herbowy przeszedł chrzest i teraz stoi otworem dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu oraz dla odwiedzających nas turystów. Zapraszamy na szlak.
Czerniki dawniej i dziś
Data: 2010-09-18, 09:15
W dniu 11 września 2010 roku w Czernikach odbyła się uroczystość zakończenia I etapu remontu zabytkowego kościoła św. Jana Ewangelisty. Na Tę okoliczność Towarzystwo wydało zestaw widokówek historycznych i współczesnych prezentujących miejscowość i okolice. Podczas uroczystej Mszy Św. została wmurowana tuba z pamiątkowym dokumentem zakończenia I etapu remontu kościoła oraz zawieszona została podkowa, która jest związana historycznie i poprzez legendy z tą miejscowością. Podczas Mszy wszyscy jej uczestnicy otrzymali zestawy widokówek. Po uroczystościach w kościele odbyło się spotkanie mieszkańców Czernik i zaproszonych gości w świetlicy wiejskiej. Podczas spotkania nastąpiło otwarcie wystawy "Historia kościoła i miejscowości Czerniki" a kolega Tadeusz Korowaj wygłosił referat "Historia Czernik".
Czerniki w serwisie poMazurach.pl
Cmentarz wojenny w Górkach
Data: 2010-09-11, 08:53
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Górkach w roku 2003 stał się przyczynkiem do powołania do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Jego fatalny stan, zaniedbanie i zniszczenia były tak daleko zaawansowane, że mało kto wierzył w uratowanie tego obiektu. Coś co było mało realne stało się realne. Dzięki dużemu zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Barciany i wsparciu ze strony Towarzystwa cmentarz odzyskał właściwy wygląd i został przywrócony do mazurskiego krajobrazu historycznego i kulturowego. Członkowie Towarzystwa wraz z Wójtem Gminy Barciany w dniu 4 września realizowali prace porządkowe na cmentarzu i wokół niego przed uroczystym otwarciem po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych.
Cmentarz wojenny w Parczu kompletny
Data: 2010-09-03, 09:32
W miejscowości Parcz (na trasie Gierłoż - Mamerki), przy drodze asfaltowej znajduje się niewielki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Na cmentarzu spoczywają szczątki 8 żołnierzy rosyjskich (o czy informuje tablica na cmentarzu). Krzyże pierwszowojenne dawno już temu czas strawił. W styczniu bieżącego roku, dzięki działaniom podjętym przez proboszcza parafii Karolewo, miejscową społeczność i Towarzystwo zainstalowane zostało pięć krzyży. Teraz dostawiliśmy brakujące trzy krzyże prawosławne i cmentarz jest w komplecie.
Znakujemy trasę rowerową
Data: 2010-09-03, 09:21
Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej i Towarzystwa Miłośników Kętrzyna wiele wakacyjnych dni poświęcili na realizację zadania publicznego jakim jest przygotowanie "Rowerowego szlaku herbowego". Zasadnicze prace polegały na wkopywaniu słupków metalowych pod znaki, instalowanie znaków drogowych (R-1, R-3, E-10), wykonanie projektów tablic informacyjnych i instalowanie ich. Przygotowana została również atrakcja dla turystów na Górze Herbowej. Otwarcie oficjalne trasy nastąpi w okresie jesiennym.
Mamy kolejny zabytek prawem chroniony
Data: 2010-09-03, 09:12
W roku 2008 po wykonanych pracach porządkowych na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej położonym w pobliżu miejscowości Nowa Guja (teren Gminy Węgorzewo), przez BJO (Bund Junges Ostpreussen)i nasze Towarzystwo wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o wpisanie tego obiektu do rejestru zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Procedura trwała długo ale ważne, że skutecznie. Po dwóch latach działań biurokratycznych udało się sprawę sfinalizować. Decyzją nr 10/10 z dnia 4 sierpnia 2010 roku cmentarz został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A - 4550. Ochronie podlegają: - układ przestrzenny cmentarza; - kamienne krzyże nagrobne; - planowe nasadzenia. Jakie korzyści wynikają z tego tytułu dla samego obiektu? Urzędnicy Gminy Węgorzewo dowiedzieli się jaki zabytek posiadają na swoim terenie. Cmentarz, dzięki staraniom Gminy Węgorzewo, jest zadbany, wykoszona trawa. postawione nowe ogrodzenie. Obiekt jest chroniony z mocy prawa. Miejsce warte i godne odwiedzenia.
Cmentarz wojenny w Nowej Gui serwisie poMazurach.pl
Cenne powroty
Data: 2010-09-03, 08:44
Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Kętrzynie po 1945 roku stał się bogatym zapleczem w pozyskiwaniu różnego rodzaju materiałów. Kamienne ciosy z rotundy wykorzystywane były przez służby drogowe, służyły jako budulec do fundamentów nowo powstających obiektów. Kostka granitowa, którą wyłożone było podłoże rotundy była doskonałym wypełniaczem różnego rodzaju wylewek betonowych. Nagrobne płyty wykonane ze sztucznego kamienia tzw. terrazytu z wypisanym imieniem i nazwiskiem, stopniem wojskowym (w niektórych przypadkach również był numer jednostki wojskowej) datą urodzin i śmierci, które były poustawiane w rzędach na wszystkich czterech kwaterach, na miejscach dawnych mogił ziemnych, również znalazły zastosowanie. Duża część tych płyt posłużyła właścicielom działek przy ul. Gdańskiej do budowy ścieżek, podmurówek czy też ogrodzeń. Takie były czasy. Nikt nie zastanawiał się jakie mają one znaczenie, skąd są pozyskiwane. Po prostu dobry materiał i już. Większość tych płyt została zniszczone bezpowrotnie. Jednak część można jeszcze uratować. Niektórzy działkowicze zainteresowali się tym co mają na swoich działkach i powiadomili nas o ciekawych odkryciach. Dzięki nim udało się odzyskać cztery takie płyty. Wróciły one na dawne miejsce, na cmentarz. Cmentarz przestaje być symbolem. Ponownie staje się miejscem gdzie spoczywają szczątki ludzi z imieniem i nazwiskiem, staje się realnym miejscem spoczynku bohaterów minionych czasów (często polsko brzmiące nazwiska). Jesteśmy przekonani, że na wielu działkach znajdują się jeszcze takie płyty, które można uratować. Zwracamy się z gorącym apelem do właścicieli działek żeby przy jesiennych porządkach rozejrzeć się, sprawdzić co kryje się pod spodem płytki chodnikowej na swojej działce, czym wyłożone jest podłoże kompostownika. Może uda się dokonać ciekawego odkrycia. W przypadku odszukania takiej płyty prosimy o kontakt z Towarzystwem. Resztę my już zrobimy. Płyty wrócą na pewno na swoje miejsce.
Cmentarz wojenny w Kętrzynie serwisie poMazurach.pl

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Następna