KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 366453 osób. Dzisiaj jesteś 13 gościem;
Wycieczka w przeszłość
Data: 2015-11-17, 10:23
W dniu 14 listopada 2015r. zostało zorganizowane przez Towarzystwo kolejne przedsięwzięcie, w ramach poznawania historii ziemi kętrzyńskiej. Tym razem powędrowaliśmy w miejsca mało odwiedzane przez mieszkańców, na pewno nie przez turystów a bardzo ciekawe i ważne w ujęciu historycznym. Odwiedziliśmy kurhany, nekropolie ludności zachodniobałtyjekiej, która zamieszkiwała nasz obszar we wczesnej epoce żelaza. Przenieśliśmy się na chwilę do okresu sprzed ponad 2500 lat, poznaliśmy zwyczaje tej ludności, szczególnie te związane z obrzędem pogrzebowym, czym się zajmowali i jak żyli. Obszar naszej ciekawości poszerzony został o kolejne miejsca pochówków, które były w roku bieżącym terenem badań archeologicznych pracowników naukowych i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
Zmiana opiekunów
Data: 2015-11-17, 10:21
Szósty już raz w dniu 13 października 2015r doszło do przekazania opieki nad cmentarzem z okresu I wojny światowej w Górkach. To już jest zwyczaj a nawet tradycja kiedy to jesienią każdego roku cmentarz wojenny, położony z dala od osiedli, ożywa na jeden dzień i staje się miejscem z którego roznoszą się głosy modlitwy ekumenicznej kapłanów katolickich, ewangelickich i prawosławnych oraz głosy młodzieży Zespołu Szkół w Mołtajnach. Jest to ten moment kiedy następuje przekazanie cmentarza przez młodzież gimnazjalną pod roczną opiekę uczniom ostatniej klasy Szkoły Podstawowej. Zawsze przebiega to w uroczystej i podniosłej atmosferze, której towarzyszy głębokie przeżycie, szczególnie dla uczestniczącej młodzieży. Wypowiadane są wówczas przez młodzież wielkie i ważne słowa: „Zgodnie z tradycją przekazujemy klasie szóstej AKT NADANIA ADOPCJI CMENTARZA WOJENNEGO Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W GÓRKACH. tym samym powierzamy Wam opiekę nad cmentarzem, który został przekazany przez władze samorządowe Gminy i członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej Zespołowi Szkół w Mołtajnach dnia 29 września 2010 roku. wierzymy, że dołożycie wszelkich starań, by: upowszechniać wiedzę na temat trudnej przeszłości tej ziemi; uczyć histarii i tolerancji upominać wszystkich, którzy „depczą przeszłości ołtarze”. My, uczniowie klasy szóstej Zespołu Szkół w Mołtajnach, zapewniamy władze samorządowe Gminy, Dyrekcję Szkoły, członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej i wszystkich mieszkańców tej ziemi, że przyjmując w adopcję cmentarz wojenny, dołożymy wszelkich starań, by upowszechnić wiedzę na temat historii tej ziemi, uczyć tolerancji i upominać wszystkich, którzy „depczą przeszłości ołtarze”. Dzięki staraniom ks. Jacka Gondera, proboszcza Parafii rzymsko-katolickiej p.w. Św. Anny w Mołtajnach, tablica umieszczona w centralnym miejscu cmentarza zyskała nowe oblicze i została poświęcona.
Autorski wieczór literacki
Data: 2015-11-10, 14:54
W dniu 20 października 2015r. w Wopławkach w świetlicy „Kuźnia” odbyło się spotkanie z autorem książki „Istnienie jest uśmiechem z nieba. Tam gdzie Wopławki i tam gdzie Kętrzyn”, Mieczysławem Ostrowskim. Autor swoje dzieciństwo i młodość spędził w Wopławkach i Kętrzynie a książka, którą miał przyjemność zaprezentować w swojej rodzinnej miejscowości, gdyż obecnie mieszka w Zielonej Górze, jest zapisem z pamięci o bliskich i spotkanych ludziach, o rodzinnym domu i losach rodziny, o dorastaniu i szkolnej edukacji, o niespiesznym zlepianiu własnej tożsamości, o polsko-niemieckim zgodnym współistnieniu w lokalnej społeczności. Książka, w wydaniu której partycypowało nasze Towarzystwo przekazując 1000zł ze środków pochodzących z 1% podatku od osób fizycznych, składa się z dwóch części. Pierwsza, „Tam gdzie dawniej na obłokach nad dachami czerwonymi”’ zawiera zbiór wierszy z cyklu „Kętrzyńskie impresje”. Dopełniają ja trzy wiersze z serii „Tyle światła i kolorów”. W drugiej „Dwa moje ocalałe światy. Wspomnienia”, to proza wspomnieniowa. Pan Mieczysław był bardzo szczęśliwy, że spotkanie poświęcone jego książce miało miejsce w jego rodzinnym miejscu i w gronie bliskich mu osób. Dla mieszkańców z kolei ten wieczór literacki był interesującym i ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym Wopławek.
W klimacie jesieni
Data: 2015-10-14, 13:32
W sobotę 10 października 2015 r. – mimo chłodnej i wietrznej pogody – najwytrwalsi członkowie i sympatycy Towarzystwa udali się na objazdową wycieczkę do Nakomiad, Godzikowa i Wajsznor. Przy wjeździe na teren zespołu pałacowego w Nakomiadach powitał nas jego właściciel z żoną, czyli Piotr i Joanna. Zwiedziliśmy ogród, park i manufakturę. Potem pojechaliśmy do pobliskiego Godzikowa, gdzie obejrzeliśmy rodowy cmentarz rodziny Redecker właścicieli dóbr w latach 1789-1945. Ostatni etap wycieczki to Wajsznory, gdzie obejrzeliśmy manufakturę ceramiczną Bogumiła Kowszuka, który opowiedział o ponad 25-letniej historii firmy oraz zapoznał zwiedzających z całym procesem produkcji różnych wyrobów. Na zakończenie właściciel firmy i gospodarz posesji zaprosił nas na ognisko.
Jesienna wyprawa
Data: 2015-10-11, 15:45
W sobotę 26 września 2015 r., przy pięknej słonecznej pogodzie, grupa członków oraz sympatyków naszego Towarzystwa wybrała się na wycieczkę krajoznawczą do Barcian, Jegławek i Skandawy. Pierwszym punktem wycieczki był gotycki kościół w Barcianach gdzie czekał na nas ks. proboszcz Juliusz Czapiewski, który oprowadził nas po świątyni i wprowadził na chór i poddasze. Poznaliśmy historię tego kościoła nie tylko z opowiadań ale i z bezpośredniej obserwacji unikatowych zabytków jak płyty nagrobne, czy organy Caspariniego, które zachowały sie prawie w całości w oryginale. Stamtąd pojechaliśmy do Jegławek, rodzinnej miejscowości Arno Surminskiego, znanego pisarza niemieckiego (obecnie mieszka w Hamburgu), autora powieści przetłumaczonych na język polski, w których opisuje swoją rodzinną wieś. Obejrzeliśmy odnawiany pałac, zbudowany w połowie XIX w. przez członków rodziny Siegfried, którzy gospodarowali na tym terenie do 1945r. Nowi właściciele pochodzący z centralnej Polski kupili zniszczony pałac i rozpoczęli kompleksową rewitalizację obiektu. Nieopodal pałacu, przy stojącym kamieniu (odnowionym w ubiegłym roku staraniem władz gm. Srokowo) upamiętniającym 21 mieszkańców wsi poległych na frontach I wojny światowej, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Potem udaliśmy sie do Skandławek, gdzie zwiedziliśmy 2 cmentarze wojenne, cmentarz rodziny Siegfried odnowiony w 2007r. oraz cmentarz wiejski. A na zakończenie, po zwiedzeniu dworu, w przylegającym parku uczestnicy, którzy wytrzymali do końca trudy wycieczki, zorganizowali ognisko z pieczonymi kiełbaskami.
Bitwa pod Wopławkami
Data: 2015-06-18, 06:58
W dniu 25 kwietnia 2015 roku po raz piąty spotkało się rycerstwo zakonne z litewskimi wojami na polach pod Wopławkami żeby stoczyć krwawy bój. Inscenizacja historycznych wydarzeń z 1311 roku, jak zwykle ściągnęła dużą grupę rekonstruktorów z regionu jak i z odległych zakątków naszego kraju. Aktywnie uczestniczyła młodzież szkół z terenu Powiatu kętrzyńskiego. Licznie przybyli widzowie, dla których wyjątkowo w tym roku, zresztą dla organizatorów również, pogoda była bardzo sprzyjająca. Inscenizację rozegraną w Karolewie i pod Górą Kapliczną w Wopławkach poprzedził III „Turniej rycerski o Muszlę Św. Jakuba”, który w tym roku rozegrany został w Kętrzynie, na terenie Stada Ogierów.
Odnawiamy trasę rowerowego szlaku herbowego
Data: 2015-05-23, 09:48
Rowerowy Szlak Herbowy wytyczony i oznakowany ponad 5 lat temu przez nasze Towarzystwo wymaga bieżących napraw i konserwacji. W bieżącym roku w planie działań Towarzystwa znalazł się remont szlaku i uzupełnienie skradzionego oznakowania w ramach realizacji zadania publicznego na rzecz Gminy Wiejskiej Kętrzyn. Pierwsze prace rozpoczęły się w dniu 11 kwietnia 2015 r. wraz z członkami Stowarzyszenia "Mazurska Kosaczewina" i objęły czyszczenie szlaku przebiegającego kolejką od Zalesia Kętrzyńskiego do Godzikowa, uporządkowanie miejsca przystankowego i Góry Herbowej. Najbardziej cieszy bardzo aktywny udział wnuków członków Stowarzyszenia "Mazurska Kosaczewina". Dzieci i pozostali uczestnicy akcji zapoznali się z legendą o herbie Kętrzyna i Mrągowa. Dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury z Kętrzyna zjedliśmy smaczne kiełbaski upieczone na ognisku. W maju zostanie przeprowadzona akcja uzupełnienia oznakowania trasy. Przypomnijmy, że szlak oznaczony jest jako niebieski. Trasa: Kętrzyn - Windykajmy - Sławkowo - Zalesie Kętrzyńskie - Góra Herbowa - Godzikowo - Nakomiady - Wajsznory - Kętrzyn Długość trasy: 25 km
Wystawa o Kanale Mazurskim w Olsztynie
Data: 2015-04-19, 16:31
W dniu 15 kwietnia 2015 roku odbył się wernisaż wystawy o Kanale Mazurskim Wystawa o tej imponującej budowli hydrotechnicznej została zorganizowana przez Centrum Techniki i Rozwoju Regionu przy współorganizacji Naszego Towarzystwa i będzie prezentowana w Muzeum Techniki w Olsztynie przy ul. Knosały 3B, do czerwca br. Podczas wernisażu zaprezentowane zostały przez członków naszego Towarzystwa walory historyczne, krajobrazowe oraz turystyczne jak również własne przeżycia związane z poznawaniem całej, największej budowli hydrotechnicznej początku XX wieku na terenie dawnych Prus Wschodnich i jej najbliższego otoczenia. Licznie zgromadzeni goście zainteresowani byli zarówno aspektami technicznymi tej budowli jak również jej przeznaczeniem i możliwością jej eksploracji obecnie.
Podsumowanie III kadencji
Data: 2015-03-31, 16:31
W dniu 22 marca 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego Towarzystwa. Dokonaliśmy podsumowania działalności w roku 2014 i całej trzeciej już kadencji 2011-2014. Na zebraniu wybrane zostały nowe władze Towarzystwa na kolejną kadencję. Wypracowane zostały też kierunki pracy Towarzystwa na bieżący rok. Zarząd opracuje szczegóły programu i niebawem zostanie zaprezentowany na stronie internetowej. Zebranie zostało zorganizowane w bibliotece wiejskiej w Czernikach a po jego zakończeniu zwiedziliśmy średniowieczny kościół w Czernikach gdzie zapoznaliśmy się z jego historią i legendami.
Wiosenna wyprawa
Data: 2015-03-31, 16:29
W dniu 7 marca 2015 roku grupa członków naszego Towarzystwa wraz z krajoznawcami z Obwodu Kaliningradzkiego, zainteresowanymi Kanałem Mazurskim, przeszła całą południową część kanału. Trasa wiodła od jeziora Mamry poprzez malowniczo biegnący odcinek kanału przez las marszałkowski, do mostu o konstrukcji stalowej w Brzeźnicy. Wędrowaliśmy wzdłuż koryta kanału zwiedzając po drodze wszystkie obiekty hydrotechniczne znajdujące się na kanale, włącznie ze śluzą Piaski, która jako jedyna na tej części kanału była ukończona i wyposażona we wszystkie urządzenia.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Następna