KRS 0000156906Od 26.11.2006 stronę odwiedziło 396607 osób. Dzisiaj jesteś 23 gościem;
Miesiąc pamięci
Data: 2010-05-01, 08:18
Kwiecień jest powszechnie uznawany miesiącem pamięci narodowej. Członkowie naszego Towarzystwa w dniu 10 kwietnia 2010 roku przeprowadzili prace porządkowe na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Parczu. W styczniu tego roku odbyły się uroczystości poświęcenia cmentarza, na którym spoczywają szczątki 8 żołnierzy rosyjskich. Z powodu mroźnej zimy nie wszystkie prace mogły być przed tą uroczystością wykonane. Teraz krzyże oraz tablica informacyjna zostały ponownie zainstalowane w sposób trwały.
Podsumowaliśmy kolejny rok działalności Towarzystwa
Data: 2010-04-07, 21:22
W dniu 27 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Tym razem podsumowania naszej działalności w 2009 roku dokonaliśmy w miłej atmosferze Muzeum Mazurskiego w Owczarni. Dzieki życzliwości gospodarza, Aleksandra Puszko Zebranie nasze miało charakter rodzinnej biesiady. Mimo sielankowej atmosfery dyskutowaliśmy o poważnych sprawach. Liczne przedsięwzięcia, które realizowaliśmy w minionym roku, były przyczynkiem do obfitej dyskusji i refleksji. Zebranie wypracowało również ambitne kierunki naszej działalności na bieżący rok. Teraz Zarząd musi te wypracowane kierunki przetworzyć na konkretne zadania. Plany są bardzo bogate, oby tylko wystarczyło zapału to w przyszłym roku też będzie wiele powodów do obfitej dyskusji.
Będzie trasa rowerowa
Data: 2010-02-23, 09:26
W ostatnich dniach grudnia 2009 roku złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pt. "Rowerowy szlak herbowy". Konkurs został rozstrzygnięty. Na 50 wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego wybranych zostało 11, w tym nasz projekt i uzyskał on dofinansowanie. Projekt realizowany będzie wspólnie z Towarzystwem Miłośników Kętrzyna - partnerem tego projektu. Od wczesnej wiosny zespół przedstawicieli obu organizacji ruszy do pracy. Efekty będą jeszcze przed końcem wakacji.
Współpraca się opłaca
Data: 2010-02-23, 09:16
Czy tak będzie rzeczywiście okaże się wiosną. Kierownictwo Zakładu Karnego w Dublinach zwróciło się do Towarzystwa z propozycją podjęcia współpracy. Celem współpracy ma być ze strony Towarzystwa uczestniczenie w różnego rodzaju programach resocjalizacyjnych. Organizowanie spotkań, prelekcji i pogadanek na temat historii, walorów kulturowych i krajobrazowych naszego regionu, dla osadzonych w w/w jednostce. Ze strony Zakładu Karnego możemy liczyć na pomoc w organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć porządkowych, w których mogą uczestniczyć skazani. W dniu 16 lutego 2010 roku odbyło się pierwsze spotkanie ze skazanymi, podczas którego przedstawiliśmy im cele oraz zakres działania naszego Towarzystwa. Tadeusz Korowaj przeprowadził pogadankę na temat "Kętrzyn wczoraj i dziś" przedstawiając historię miasta. Pierwsze spotkanie zostało przyjęte przez jego uczestników bardzo życzliwie. Już mamy obiecane, że skazani zaangażują się w zrobienie wiosennych porządków na cmentarzu wojennym w Kętrzynie.
Cmentarz wojenny w Parczu
Data: 2010-01-30, 18:18
Z inicjatywy i przy dużym osobistym zaangażowaniu ks. Kazimierza Żuchowskiego, proboszcza Parafii w Karolewie, członka Zarządu Towarzystwa, został uporządkowany cmentarz wojenny w Parczu. Zostały wykonane prace porzadkowe, ustawione zostały nowe krzyże na mogiłach spoczywajacych tam żołnierzy. Towarzystwo ufundowało tablicę informacyjną ze środków pozyskanych w ramach 1% dla opp. Na cmentarzu spoczywa 8 żołnierzy rosyjskich, tórzy polegli w dniach 9-10 września 1914 roku w bitwie pod twierdzą Boyen pod Giżyckiem. W dniu 24 stycznia 2010 roku, w ramach tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan, odbyła się uroczysta Msza w kaplicy w Parczu a następnie poświęcenie krzyży na odnowionym cmentarzu. Poświęcenia krzyży prawosławnych dokonał proboszcz parafii prawosławnej w Kętrzynie ks. mitrat Witalis Czyżewski. Na uroczystości obecny był Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Siergiej Puczkow. Konsul podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w utrzymanie i pielęgnację tych miejsc gdzie spoczywają rosyjscy żołnierze, którzy spełniali swój obowiazek i zapłacili najwyższą cenę oddając życie na obcej ziemi. Poprosił o pamięć i troskę mieszkańców Ziemi Kętrzyńskiej nad mogiłami żołnierskimi.
650 lat Barcian
Data: 2010-01-11, 18:59
Do obchodów dostojnego jubileuszu 650 lecia Barcian dołączyło się nasze Towarzystwo. Członek Zarządu Towarzystwa - Tadeusz Korowaj wystapił z referatem pt. "Barciany - geneza i rozwój miejscowości do 1525 roku", na sympozjum zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury, w dniu 18 grudnia 2009 roku. Sympozjum było również okazją do wspomnień mieszkańców Gminy, którzy nie opuścili tych terenów po 1945 roku i tych, którzy przybyli na te tereny po 1945 roku.
Sympozjum popularno-naukowe
Data: 2009-11-28, 19:55
W dniu 21 listopada 2009 roku Towarzystwo wraz z Rzymsko-Katolicką Parafią św. Jerzego i Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie zorganizowało sympozjum popularno-naukowe "650 lat Wzgórza Kościelnego". Sympozjum poświęcone było dziejom budowlanym i pracom konserwatorskim kościoła św. Jerzego. Omówione zostały etapy rozwoju bryły kościoła na przestrzeni dziejów oraz prace konserwatorskie elementów wyposażenia jego wnętrza. Uczestnicy sympozjum mogli równiez zapoznać się z historią wzgórza kościelnego na tle lokalnych układów osadniczych. Bogaty w treści i formę program sympozjum przedstawiony został przez prelegentów w osobach: Iwona Liżewska - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, Izabela Mellin-Wyczółkowska - Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Andrzej Rzempołuch - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Tadeusz Korowaj - Towarzystwo Miłosników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej.
Integracja na TAK
Data: 2009-10-06, 20:56
No i cóż, że tuż przed spotkaniem przeszła potężna ulewa. Ani na chwilę nie zakłóciła ona oczekiwania i chęci na spotkanie jakie za chwilę ma się zacząć. Co to za spotkanie? Spotkanie z historią. W dniu 2 października 2009 r., w godzinach popołudniowych spotkali się członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach i mieszkańcy sołectwa Tołkiny przy grobowcu rodziny von Borcke. Spotkanie to zaszczycili również swoją obecnością Zastępca Burmistrza Korsz Wiesław Prusik, radna Rady Miasta Korsze, jednocześnie Sołtys sołectwa Babieniec, sąsiadującego z sołectwem Tołkiny, Czesława Orłowska-Staniszewska oraz Sołtys sołectwa Tołkiny Grażyna Majewska - współorganizatorka spotkania. Powodem spotkania było zakończenie prac przy porządkowaniu grobowca rodziny von Borcke, do której od XVIII wieku należały dobra tołkińskie. Obecnie z dawnego majątku zachowały się zabudowania folwarczne z bramą wjazdową, na której umieszczony jest kartusz tej rodziny oraz piękny park krajobrazowy. Grobowiec położony na wzniesieniu od północnej strony kościoła gotyckiego został w latach 60tych zdewastowany i rozgrabiony. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, przy wydatnej pomocy kolegów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach i wsparciu władz samorządowych Gminy Korsze, w okresie od maja do września br. dokonali rewitalizacji tego obiektu. Dzięki przeprowadzonym pracom rewaloryzacyjnym Tołkiny wzbogaciły się o kolejny ciekawy obiekt do zwiedzania na trasie rowerowej biegnącej przez tę miejscowość. Mieszkańcy, którzy przybyli licznie na zaproszenie Towarzystwa i Pani Sołtys w to miejsce, ciekawi byli historii rodziny von Borcke oraz zakresem prac jakie zostały przeprowadzone. Po zapoznaniu się z historią miejsca i obiektu udaliśmy się wszyscy do parku krajobrazowego, który rozciągał się wokół nieistniejącego już pałacu, na ognisko. Przy ognisku pieczone były kiełbaski i toczyła się dyskusja wokół historii miejsca. Starsi mieszkańcy wspominali dawne czasy oraz opisywali to miejsce jakie zapamiętali z okresu swojego dzieciństwa. Młodzież i dzieci biegali po parku korzystając z takiej możliwości, która nie zdarza się często gdyż obecnie cały majątek jest własnością prywatną. Uczestnicy spotkania zainteresowani byli działalnością Towarzystwa, pytali o dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. Członkowie Towarzystwa z kolei wyrażali nadzieję, że miejsce, które zostało przywrócone do należytego stanu będzie otoczone przez mieszkańców właściwą troską i opieką. Takie zapewnienie otrzymaliśmy zarówno od uczestników spotkania jak i Pana Wiceburmistrza. Kawałek historii stał się przyczynkiem do miłego spotkania, poznania się wzajemnie i atrakcyjnego spędzenia czasu, nie bacząc nawet na kaprysy jesiennej aury.
Kamienie milowe
Data: 2009-08-16, 21:31
Biurokraci są niesamowici. Obecnie trwa wymiana korespondencji pomiędzy WUOZ a ZDW w Olsztynie w sprawie kamieni milowych, skradzionych z drogi Reszel Św. Lipka. Tymczasem na miejsce wróciły kamienie milowe na trasie Kętrzyn - Bartoszyce. Dziękujemy Zarządowi Dróg w Kętrzynie za rzeczowe i dżentelmeńskie załatwienie sprawy. My oczywiście nie dajemy za wygrane. Wysyłamy pismo, tym razem do ZDW w Olsztynie z sugestią wykonania zobowiązań jakie zostały złożone publicznie (protokół spotkania przedstawicieli WUOZ i ZDW, którym dysponujemy).
Kamienie milowe w serwisie poMazurach.pl
Może uratujemy kolejny zabytek
Data: 2009-08-14, 11:39
W lipcu ubiegłego roku organizowaliśmy pracę dla niemieckich wolontariuszy na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Nowej Gui. Kolejnym krokiem z naszej strony było skierowanie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie o wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wpisania tego cmentarza do rejestru zabytków. Wniosek nasz został przyjęty. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowieniem nr 412/09 z dnia 10 lipca 2009 roku dopuścił nasze Towarzystwo do udziału w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania do rejestru zabytków tego cmentarza. W dniu 10 sierpnia 2009 roku odbyły się oględziny przedmiotowego cmentarza z udziałem stron postępowania. Towarzystwo reprezentowane było przez naszego członka Jana Fijałkowskiego. Zakończenie postępowania przewiduje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2009 roku.

Poprzednia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Następna