PREZES - Tadeusz KOROWAJ tel. 605 207 010  mail - t.korowaj@op.pl
WICEPREZES  - Andrzej MAS?O? tel. 511 596 717  mail - andrzej@pomazurach.pl
SEKRETARZ - Grzegorz ANDRZEJCZYK
SKARBNIK - Kazimierz ?UCHOWSKI tel. 89 752 46 27  
CZ?ONEK - Adam ?NIE?KO

KOMISJA REWIZYJNA


PRZEWODNICZ?CY - Bo?ena ?OJKO
CZ?ONKOWIE - Piotr KAPU?CI?SKI
                         - Jan RUCIN