(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2018-12-15
w Powiatowym Domu Kultury, w Kętrzynie spotkali się miłośnicy historii miasta. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały zdjęcia Kętrzyna z lat 50., 60., 70. i 80. XX wieku. Tego typu spotkania będą kontynuowane a uczestnicy zadeklarowali podzielenie się swoimi zdjęciami z osobistych i rodzinnych albumów.
GALERIA

2018-11-17
zainteresowani historią naszej małej ojczyzny spotykali się w Kętrzynie, na wojennym cmentarzu przy ul. Kasztanowej. Tadeusz Korowaj, prowadzący spotkanie, zapoznał uczestników z historią cmentarza, jego rozbudową i przebudową na przestrzeni 20-lecia międzywojennego. Wspomniał o losach nekropolii po II wojnie światowej oraz działaniach naszego Towarzystwa doprowadzających do rewaloryzacji. Prowadzący opowiedział też historię granitowego kamienia, który w 2005 roku przeniesiony został na teren cmentarza z parku kasyna. Kamień upamiętnia siedmiu żołnierzy miejscowego garnizonu biorących udział w tłumieniu powstania Hotentotów i Herero, poległych w latach 1904-06 w Afryce Południowo - Zachodniej, która była wtedy kolonią niemiecką. Dzisiaj jest to terytorium Namibii.
GALERIA

2018-10-20
grupa miłośników historii miasta odbyła spacer po kętrzyńskim cmentarzu. Tadeusz Korowaj, prowadzący spotkanie zapoznał uczestników spotkania z historią nekropolii i dewastacją w latach 70. XX wieku nagrobków dawnych mieszkańców. Przy wybranych mogiłach i nagrobkach opowiedział historię osób w nich spoczywających.
GALERIA

2018-10-10
prezes Towarzystwa Tadeusz Korowaj spotkał się z nauczycielami i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie w sprawie rozpoczęcia akcji porządkowania cmentarzy w Srokowie i Skandławkach. W odniesieniu do wcześniejszych planów zapadła decyzja, że tablica informacyjna wykonana zostanie w przyszłym roku wspólnie z Towarzystwem a nie w tym, jak było wcześniej planowane
GALERIA

2018-06-23
przeprowadzony został quest „Polin, czyli jaki był kętrzyński Żyd”. Po miejscach i śladach nieistniejących kamienic, w których mieszkali i pracowali dawni mieszkańcy naszego miasta wyznania mojżeszowego, oprowadzał Tadeusz Korowaj. Trasa zwiedzania wiodła od okolic dawnego cmentarza, przez starą synagogę, teren starego miasta, obecny plac Piłsudskiego, aż do miejsca, gdzie stała nowa synagoga, wzniesiona w 1916r. i spalona przez niemieckich nazistów podczas „Kryształowej Nocy” w listopadzie 1938r.
GALERIA

2018-06-08
spotkanie prezesa Towarzystwa w Srokowie z Franciszkiem Andruszkiewiczem, wójtem Gminy Srokowo, Jadwigą Zając, dyrektorem szkoły podstawowej i z Januszem Januszewskim, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury. Tematem rozmów było przygotowanie do obchodów 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Ustalono, że uczniowie szkoły, przy wsparciu Gminy i koordynacji GOK oraz Towarzystwa będą porządkować mogiły wojenne z okresu I wojny światowej na cmentarzu komunalnym w Srokowie oraz na cmentarzu wojennym w Skandławkach. Zakończenie całości prac planowana jest na koniec października.
GALERIA

2018-05-26
zorganizowane zostało spotkanie dla miłośników historii. Na wstępie prowadzący spotkanie Tadeusz Korowaj, przybliżył zebranym ideę powstania lapidarium przy kościele św. Jerzego w Kętrzynie. Po tym wprowadzeniu wszyscy weszli na teren lapidarium, gdzie mogli obejrzeć najciekawsze i najstarsze, granitowe płyty nagrobne z XVI wieku, pochodzące z kościoła w Łankiejmach. Następnie wszyscy przeszli na tyły kościoła, gdzie od strony ul. Warmińskiej, znajduje się rzekome wejście do podziemi. W rzeczywistości jest to schron przeciwlotniczy, zbudowany w 1944r. Spotkanie zakończyło się w kościele gdzie uczestnicy obejrzeli zbiory muzeum parafialnego. Najbardziej wytrwali uczestnicy mogli wejść do cel pokutnych oraz na szczyt wieży
GALERIA

2018-05-19
po raz ósmy odtworzone zostały sceny historycznych faktów, które rozegrały się na polach pod Wopławkami w XIV wieku. W godzinach dopołudniowych rozegrany został Turniej Rycerski o Muszlę św. Jakuba. W godzinach popołudniowych odbyła się inscenizacja bitwy na polach pod Wopławkami. Inscenizacja zakończona została biesiadą rycerską w Karolewie, przy kościele parafialnym.
GALERIA

2018-03-10
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie dokonało podsumowania działalności w roku 2017. Prezes przedstawił zakres podejmowanych działań oraz stan środków finansowych. Komisja Rewizyjna oceniła działalność merytoryczną oraz finansową.Zebranie wypracowało plan pracy na bieżący rok.
GALERIA