(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2017-06-15
przeprowadzone zostały prace przy uzupełnieniu oznakowania trasy rowerowej "Rowerowy szlak herbowy". Wykonana została nowa tablica informacyjna o przebiegu trasy, na parkingu przy stadionie miejskim w Kętrzynie. Odnowione i ponownie zakonserwowane zostało miejsce przystankowe przy Górze herbowej oraz odchwaszczony został teren wokół miejsca przystankowego i na Górze herbowej wokół kamienia z herbem miasta i tablicy z legendą o tym herbie. Prace przy odnowieniu oznakowania i przeprowadzeniu prac porządkowych realizowane były w ramach zadania publicznego zleconego Towarzystwu przez Gminę Kętrzyn.
GALERIA

2017-05-20
po raz siódmy odbyła się inscenizacja bitwy pod Wopławkami. Wzorem lat ubiegłych inscenizacja poprzedzona była turniejem rycerskim "O muszlę św. Jakuba". Zarówno turniej jak i inscenizacja zostały rozegrane w Karolewie, przy kościele parafialnym i na polach pod Wopławkami. Całodzienne zmagania rycerstwa podczas turnieju i następnie inscenizacji zakończone zostały wielką ucztą rycerską przy suto zastawionych stołach jadłem średniowiecznym. Wszystkie przedsięwzięcia w ramach inscenizacji realizowane były przy wsparciu finansowym Gminy Kętrzyn, Starostwa kętrzyńskiego i prywatnych sponsorów.
GALERIA

2017-03-18
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Na zebraniu dokonane zostało podsumowanie działalności w roku 2016. Zebranie nakreśliło ogólne kierunki i zadania do działalności w 2017r.
GALERIA