(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2016-12-15
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zorganizowana została konferencja naukowa poświęcona ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego w województwie warmińsko-mazurskim. Konferencja była okazją do złożenia podziękowań przez wojewodę warmińsko-mazurskiego instytucjom i organizacjom, które zasłużyły się w ochronie dziedzictwa kulturowego naszego województwa. Takim podziękowaniem zostało wyróżnione nasze Towarzystwo jako jedyne z terenu powiatu kętrzyńskiego
GALERIA

2016-12-10
uroczystość, odsłonięcia w kościele ewangelickim w Srokowie odnalezionej tablicy z nazwiskami poległych parafian z okresu I wojny światowej. Druga część miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie prezes Towarzystwa przedstawił w formie multimedialnej cmentarze w tego okresu na terenie gminy Srokowo
GALERIA

2016-11-15
członkowie Towarzystwa uporządkowali miejsce ponownego posadowienia kamieni milowych przy drodze z Kętrzyna do Reszla, w okolicy Św. Lipki. Przeprowadzone prace polegające na częściowej niwelacji przylegającego do kamieni terenu i utwardzenie go wokół nich wykonane zostały przy współpracy i wsparciu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu
GALERIA

2016-11-03
na zaproszenie starosty Ryszarda Niedziółki, Kętrzyn i okolice odwiedziła oficjalna delegacja z niemieckiego Main-Taunus Kreis. Celem wizyty było zbadanie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy powiatem kętrzyńskim i MTK. Dwaj członkowie Towarzystwa Tadeusz Korowaj i Cezary Korenc, na prośbę starosty, podjęli się przygotowania programu wizyty oraz pilotowali delegację przez cały okres pobytu. Oprócz rozmów i spotkań oficjalnych goście z Niemiec odwiedzili wybrane miejsca naszego powiatu.
GALERIA

2016-09-22
tradycyjnie już po raz siódmy, młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Mołtajnach przekazała sobie opiekę nad cmentarzem z okresu I wojny światowej w Górkach. Uroczystość ekumeniczna odbyła się z udziałem kapłanów katolickich (ks. Jacek Gonder i ks. Kazimierz Żuchowski) i prawosławnego (ks. Bazyl Taranta). Po modlitwie złożone zostały wieńce i kwiaty przy odtworzonej tablicy położonej w centralnym miejscu cmentarza
GALERIA

2016-08-13
członkowie Towarzystwa i Stowarzyszenia „Blusztyn” wykonali prace porządkowe na cmentarzu w Jankowicach. Przedsięwzięcie realizowano przy współudziale młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy. W przerwie obiadowej młodzież dowiedziała się o historii wsi oraz tragicznych losach jej mieszkańców w pierwszych tygodniach 1945 roku. Na zakończenie akcji każdy z uczestników otrzymał szósty numer Niebieskich Zeszytów Historycznych poświęcony dziejom Jankowic wraz z okazjonalną pocztówką.
GALERIA

2016-06-25
odbyły się uroczystości 690-lecia Sątoczna. W pracach komitetu organizacyjnego brał udział prezes Towarzystwa. W uroczystościach brali też udział członkowie Towarzystwa. W pierwszej części odbyły się uroczystości kościelne a następnie imprezy towarzyszące. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wojewoda warmińsko-mazurski A. Chojecki, starosta R. Niedziółka, burmistrz Korsz R. Ostrowski oraz Udo hrabia zu Eulenburg z rodziną
GALERIA

2016-05-27
wernisaż wystawy fotograficznej w Muzeum Światowego Oceanu w Kaliningradzie prezentującej czas budowy i stan obecny największej budowli hydrotechnicznej początku XX wieku, realizowanej na terenie byłych Prus Wschodnich. Wystawa przygotowana przez nasze Towarzystwo z okazji 100 rocznicy rozpoczęcia budowy Kanału Mazurskiego przez okres letni prezentowana jest mieszkańcom Kaliningradu i całego Obwodu Kaliningradzkiego odwiedzających muzeum, Gospodarze wystawę zatytułowali „Kanał przyjaźni”
GALERIA

2016-05-21
w Świętej Lipce odbyła się uroczystość upamiętniająca 89 osób, które do czerwca 1945r. przebywały w domu spokojnej starości w ówczesnym Rastenburgu (ob. Kętrzynie), skąd zostały przesiedlone do Świętej Lipki, gdzie zmarły z wyczerpania i głodu w okresie od lipca do grudnia 1945r. i pochowane zostały w zbiorowych mogiłach na miejscowym cmentarzu. Po uroczystościach kościelnych na cmentarzu odsłonięte zostały pamiątkowe tablice nagrobne. W obecności ks. Pawła Hause oraz o. Aleksandra Jacyniaka odsłonięcia tablic dokonali: Ryszard Niedziółka - starosta kętrzyński, Jerzy Bajorek - zastępca burmistrza Reszla, Damian Nietrzeba - zastępca burmistrza miasta Kętrzyn oraz Rolf Dyckerhoff - prawnuk pochowanej tu Veroniki von Horn.
GALERIA

2016-05-07
Inscenizacja bitwy pod Wopławkami. Inscenizację poprzedził turniej rycerski „O muszlę św. Jakuba”. Tegoroczna inscenizacja i turniej przeprowadzone zostały wyłącznie w Karolewie, przy kościele oraz na polach pod Wopławkami. Grupy rekonstrukcyjne uczestniczące w inscenizacji przybyły nie tylko z regionu Warmii i Mazur ale też z Pomorza, Mazowsza i Białostocczyzny. Litwini to przede wszystkim grupa mieszkańców Czernik, Karolewa i Kętrzyna. Nie zabrakło również w tej edycji młodzieży szkolnej ze szkół powiatu kętrzyńskiego, głównie Gminy Barciany i Gminy Kętrzyn. Młodzież zasiliła obie walczące strony łucznikami
GALERIA

2016-04-29
odbyła się gala drugiej edycji „Oscarów powiatu kętrzyńskiego”. Statuetki Łabędzi zostały przyznane w 17 kategoriach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz starosta powiatu kętrzyńskiego Ryszard Niedziółka. Organizatorem przedsięwzięcia wręczenia Łabędzi oraz samej gali była Fundacja „Wspólny Rozwój”. W gronie wyróżnionych znalazło się nasze Towarzystwo, wyróżnione za propagowanie historii regionu.
GALERIA

2016-04-02
przy pięknej wiosennej pogodzie wyruszyliśmy szlakiem grodzisk nad Gubrem. Wycieczkę rozpoczęliśmy od Nakomiad gdzie poznaliśmy jedną z najstarszych warowni plemienia Bartów. Następnie kontynuowaliśmy naszą wędrówkę poprzez Bezławki, Porębek, Gałwuny, Garbno, Równinę Dolną, Sątoczno. Naszą wyprawę zakończyliśmy w Prętławkach. Po dotarciu do celu naszej wyprawy jej podsumowania dokonaliśmy przy ognisku w malowniczym otoczeniu leśnym przy miejscowości Kałwągi.
GALERIA

2016-03-12
Towarzystwo na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym podsumowało swoją działalność w roku 2015. Po oficjalnej części spotkania kol. Tadeusz Korowaj przedstawił uczestnikom Zebrania prezentację dziejów ziemi kętrzyńskiej od czasów plemiennych do współczesności. Zebranie było zorganizowane w obiekcie Młodzieżowego Domu Kultury w Kętrzynie.
GALERIA