(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2014-11-29
zostały przeprowadzone prace porządkowe na cmentarzu wiejskim w Silcu. Organizatorem akcji porządkowania było Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Siniec "Blusztyn". Nasze Towarzystwo po raz kolejny włączyło się w tą niezwykle cenną akcję przywracania, kolejnego już w tym Sołectwie, cmentarza do widzialnego krajobrazu ziemi kętrzyńskiej. Takie działania mają głęboki sens gdyż jak długo istnieją cmentarze, tak długo ziemia ma swoją tożsamość
GALERIA

2014-11-11
delegacja Towarzystwa wzięła udział w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem na placu Armii Krajowej z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości oraz 657 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu

2014-11-07
młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach zebrała się na cmentarzu wojennym w Górkach w celu uroczystego przekazania opieki nad cmentarzem przez młodzież gimnazjalną dla młodszych kolegów, którzy teraz przez rok będą opiekować się tym historycznym miejscem. Uroczystość wzbogacona została modlitwą duchownych Kościoła katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego oraz obecnością przedstawicieli samorządu Gminy Barciany, kierownictwa Zespołu Szkół w Mołtajnach i delegacji Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
GALERIA

2014-10-18
udaliśmy się w miejsce, które cofnęło nas o 2500 lat stanowiące materialne świadectwo życia i działalności ludzi z epoki żelaza. Lud zamieszkujące te tereny w okresie VI-I w. p.n.e. wytworzył specyficzną kulturę, charakterystyczną dla tego okresu. Jest to kultura kurhanów zachodniobałtyjskich. Nazwa kultury pochodzi od charakterystycznego dla ludności tej kultury obrządku pogrzebowego. Jak taki obrządek wyglądał, jak i gdzie dokonywano pochówków swoich przodków uczestnicy wyprawy dowiedzieli się i zobaczyli na przykładzie kurhanów zlokalizowanych na terenie tzw. Miejskiego Lasu Reszelskiego położonego w okolicy Samławek (Gmina Kolno). W tym lesie zlokalizowane jest kilka kurhanów pochodzących z tego okresu. Kurhany są obecnie miejscem badań archeologicznych, które z kolei stanowią kontynuację badań rozpoczętych przez niemieckich archeologów u schyłku XIX w
GALERIA

2014-09-30
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, uroczyste otwarcie wystawy wraz z towarzyszącym jej sympozjum z okazji 100 rocznicy wybuchu I wojny światowej, „I wojna światowa na ziemi kętrzyńskiej”. Wystawa, zainstalowana w budynku Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przy ul. Pocztowej 13, składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje ogólne tło wydarzeń bezpośrednio poprzedzających wybuch wojny, przebieg działań wojennych na terenie Prus Wschodnich oraz życie mieszkańców i uchodźców na terenie dawnego powiatu rastenburskiego pod okupacją rosyjską. Druga część wystawy poświęcona jest cmentarzom wojennym z okresu I wojny światowej położonym na terenie ziemi kętrzyńskiej i częściowo węgorzewskiej. Część trzecia to eksponaty pochodzące z okresu I wojny światowej, często stanowiące wyposażenie żołnierskie, elementy uzbrojenia, medale i odznaczenia. Podczas sympozjum, którego odbiorcami była głównie młodzież szkół średnich i gimnazjalnych, można było posłuchać interesujących wykładów. Wystąpienia poszczególnych prelegentów dotyczyły: - geneza wybuchu wielkiej wojny, przygotowania do działań militarnych, ich przebieg w Prusach Wschodnich, w tym na Ziemi Kętrzyńskiej; - udział Polaków w wielkiej wojnie; -obozy jenieckie w Prusach Wschodnich i codzienne życie jeńców wojennych; - organizacja pochówków poległych żołnierzy na terenie Prus Wschodnich i poszanowanie miejsc ich wiecznego spoczynku jako bohaterów. - odzyskanie niepodległości przez Polskę jako wynik nowej rzeczywistości politycznej po I wojnie światowej. Sympozjum zakończyło się bardzo miłym i niezwykle emocjonalnym występem Grupy Rekonstrukcji Historycznej LEGION 1920, z Mrągowa oraz Grupy Teatralnej INSANIA z Piecek, w spektaklu „Droga do niepodległości”.
GALERIA

2014-05-11
zorganizowana została inscenizacja historycznej bitwy z 1311 roku. Bitwa stoczona została pomiędzy rycerzami Zakonu krzyżackiego i wojami litewskimi księcia Witenesa. Zgodnie z faktami historycznymi, licznie zgromadzone rycerstwo zakonne pobiło wojska litewskie powracające z łupieżczej wyprawy na Warmię. Tradycyjnie, inscenizacja rozegrana została przy kościele w Karolewie i na polach pod Wopławkami, nieopodal Krwawej Góry. Tegoroczna inscenizacja zorganizowana została przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Integracja”, Rotę Zaciężną Strażnicy Sensburg z Mrągowa i Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie
GALERIA

2014-05-10
odbył się w Kętrzynie II Turniej Rycerski o Muszlę św. Jakuba, której fundatorem było Bractwo św. Jakuba w Kętrzynie. Gospodarzem turnieju był Burmistrz Kętrzyna, współorganizatorami było nasze Towarzystwo i Kętrzyńskie Centrum Kultury
GALERIA

2014-03-01
członkowie Towarzystwa dokonali podsumowania swojej działalności za 2013 rok. Przedstawione przez Zarząd sprawozdania uzyskały akceptację Walnego Zebrania. W dyskusji wypracowane zostały kierunki działań na rok 2014. Walne Zebranie Towarzystwa zorganizowane zostało w Młodzieżowym Domu Kultury w Kętrzynie
GALERIA

2014-01-06
po raz drugi z rzędu zorganizowany został „Orszak Trzech Króli”. Do organizacji tegorocznej inscenizacji, poza Towarzystwem i kętrzyńskimi szkołami podstawowymi oraz gimnazjami, włączyły się instytucje kulturalne miasta, parafie kętrzyńskie i karolewska oraz inne organizacje pozarządowe
GALERIA