(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2013-12-18
wystawa pt. „Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie powiatu kętrzyńskiego”, wykonana przez młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach, przy współpracy z Towarzystwem, na przedwiośniu zaprezentowana została, w miejscu narodzin, społeczności szkolnej i mieszkańcom Mołtajn. Przez okres letni, od czerwca do września, wystawa prezentowana była w prawosławnej cerkwi w Korszach.. Od września do listopada wystawę oglądali mieszkańcy Barcian i okolic. Listopad i grudzień to z kolei okres prezentacji wystawy w Kętrzynie, w kaplicy Straży Granicznej.
GALERIA

2013-11-23
członkowie Towarzystwa włączyli się do prac porządkowych na terenie cmentarza w Nowej Różance i wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Siniec „Blusztyn” uporządkowaliśmy kilka mogił i fragment obszaru cmentarza. Pracy jest jeszcze bardo dużo ale już teraz można uznać, że dzięki zaangażowaniu grupy ludzi, pamięć o dawnych mieszkańcach Nowej Różanki i okolic jeszcze przez pewien czas przetrwa
GALERIA

2013-11-16
wyprawa Towarzystwa po cmentarzach wojennych powiatu giżyckiego. Odwiedziliśmy cmentarze na półwyspie Kula Jest to cmentarz wiejski, położony w lesie, na wzniesieniu nad jeziorem Bocznym. Kolejnym punktem naszej wyprawy były cmentarze wojenne w Paprotkach. Duże wrażenia zrobił na uczestnikach wyprawy cmentarz wojenny położony w centrum wsi Marcinowa Wola. Na cmentarzu znajdują się mogiły poległych żołnierzy niemieckich oraz jest wydzielona kwatera dla żołnierzy rosyjskich, których szczątki spoczywają w kilku zbiorowych mogiłach
GALERIA

2013-11-14
uroczyste przekazanie cmentarza wojennego w Górkach pod opiekę przez młodzież gimnazjalną młodzieży ostatniej klasy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Mołtajnach. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych Gminy Barciany, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Mołtajnach, funkcjonariusze Placówki Barciany SG oraz przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Młodzież, która przejęła cmentarz pod opiekę w tym roku będzie odpowiedzialna za przygotowanie cmentarza do uroczystego upamiętnienia 100 rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej.
GALERIA

2013-10-12
wycieczka do Obwodu Kaliningradzkiego, podczas której członkowie Towarzystwa zwiedzili w Kaliningradzie muzeum i grób (mauzoleum) Immanuela Kanta oraz niewielką część Biblioteki Wallenrodzkiej Wszystkie te obiekty zlokalizowane są w odrestaurowanej katedrze królewieckiej, położonej na wyspie Knipawa między ramionami rzeki Pregoły. Następnie Muzeum Bursztynu zlokalizowane w jednym z fortów Twierdzy Królewieckiej. Kolejnym programem wycieczki była miejscowość Janarnyj, największy ośrodek wydobycia bursztynu nad Bałtykiem, a następnie udaliśmy się do Swietłogorska. Jest to wypoczynkowe i sanatoryjne miasteczko, na prawach rejonu. Znajdują się tam wody mineralne. Miejsce najbardziej ulubione przez Moskwiczan w Obwodzie Kaliningradzkim
GALERIA

2013-09-07
wyprawa członków Towarzystwa i sympatyków historyczną granicą, która została wytyczona i oznakowana jeszcze w średniowieczu, oddzielająca wówczas Dominium biskupie od reszty Diecezji Warmińskiej i do dzisiaj na niektórych odcinkach swojego przebiegu jest bardzo czytelna.
GALERIA

2013-05-11
rycerstwo zakonne z Warmii i Mazur, Pomorza i Mazowsza ściągnęło do grodu kętrzyńskiego by stawić czoła wojom litewskim przybyłym z Podlasia i Litwy. W sobotę, 11 maja, rycerze stoczyli bój w sprawiedliwej walce turniejowej o „Muszlę św. Jakuba”. W tej walce niepokonanym okazał się rycerz z Mazowsza i on zdobył to cenne trofeum, które ufundowane zostało, specjalnie na tę okoliczność, przez Bractwo Pielgrzymowe św. Jakuba w Kętrzynie. W niedzielę, 12 maja, rycerstwo zakonne stanęło w polu pod Wopławkami by dać odpór wojom litewskim, powracającym z łupieżczej wyprawy na Warmię. Tym razem również nie było zaskoczenia i siłom zakonnym udało się pokonać wojów Księcia Witenesa, mimo tego, że w tym roku jego siły składające się z bractwa rycerskiego „Winland” z Białegostoku oraz naszych miejscowych rekonstruktorów, wzmocnione były grupą rekonstrukcyjną z Kowna. Po stoczonej walce rycerstwo obu ścierających się sił zasiedli do stołu biesiadnego. Tym razem sprzyjająca aura była wielkim sprzymierzeńcem organizatorów i udało się całą inscenizację przeprowadzić zgodnie z opracowanym scenariuszem.
GALERIA

2013-03-15
uroczystość otwarcia wystawy w Zespole Szkół w Mołtajnach pt. „Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na terenie powiatu kętrzyńskiego” odbyła się podczas uroczystego apelu szkolnego poświęconego ukraińskiemu poecie narodowemu Tarasowi Szewczence. Otwarcia wystawy dokonali wspólnie Pani Anna Smakosz, Dyrektor Zespołu Szkół i Dorian Burdyło, prezes Towarzystwa. Całej uroczystości towarzyszyły bardzo wymowne słowa ukraińskiego wieszcza „Czytajcie, cudzego się uczcie i swojego nie wyrzekajcie” Wystawa wykonana została przez młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach przy współpracy z Towarzystwem.
GALERIA

2013-03-10
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa.. Zebranie zostało przeprowadzone w Muzeum Mazurskim w Owczarni. Podsumowaliśmy drugi rok działalności w III już kadencji. Było to również jubileuszowe spotkanie. Minęło 10 lat od momentu kiedy nasze Towarzystwo pojawiło się na mapie organizacji pozarządowych na terenie Warmii i Mazur. Podsumowując miniony rok wspominaliśmy również nasz 10 letni dorobek. Doniosłym akcentem jubileuszu było wyróżnienie, na wniosek Zarządu Towarzystwa, ks Kazimierza Żuchowskiego i Doriana Burdyłę tytułem i odznaką „Zasłużony dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Wręczenia odznaki dokonał Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pan Julian Osiecki, który zaszczycił nasze Zebranie swoją obecnością. Na zebraniu powitaliśmy również 8 nowych członków, którzy wyrazili w ostatnim czasie chęć działania w Towarzystwie. Jest to mocny zastrzyk dla dalszego rozwoju naszej organizacji jak również świadczy to o atrakcyjności Towarzystwa dla osób chcących społecznie działać na rzecz naszej małej Ojczyzny. Po 10 latach kierowania Towarzystwem kolega Andrzej Masłoń złożył rezygnację z funkcji prezesa. Zarząd Towarzystwa funkcję prezesa powierzył dotychczasowemu wiceprezesowi, Dorianowi Burdyło. Ustępujący prezes podziękował wszystkim członkom Towarzystwa za bardzo dobrą i owocną w wydarzenia współpracę w ciągu minionych 10 lat. Po zakończeniu części oficjalnej, właściciel Muzeum, Aleksander Puszko, przedstawił uczestnikom sylwetkę patronki naszego Towarzystwa. Uczynił to w formie bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej, którą zatytułował „ Drogami Zofii Licharewej”.
GALERIA

2013-02-01
została zaprezentowana kolejna publikacja Tadeusza Korowaja, która poświęcona jest historii Kętrzyna. Autor zatytułował książkę „Rastenburg / Kętrzyn. Dzieje miasta”. Prezentacji książki, podczas spotkania z autorem, dokonał pracownik naukowy Ośrodka Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie - dr Jerzy Sikorski.
GALERIA

2013-01-06
po raz pierwszy ulicami Kętrzyna przemaszerował „Orszak Trzech Króli”. To barwne uliczne widowisko uzyskało pełną akceptację społeczeństwa kętrzyńskiego., które bardzo licznie włączyło się we wspólne przeżywanie tych biblijnych i historycznych wydarzeń. Organizacją Orszaku zajmowało się Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej przy wydatnej pomocy organizacyjnej, merytorycznej i materialnej Burmistrza Kętrzyna oraz Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Do organizacji widowiska włączyły się również masowo szkoły podstawowe i gimnazja kętrzyńskie, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz wspólnoty parafialne kętrzyńskich parafii katolickich i Parafii Karolewo. Orszak Trzech Króli stał się doskonałą płaszczyzną wspólnego porozumienia i działania wielu instytucji, organizacji i środowisk naszej lokalnej społeczności.
GALERIA