(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2012-11-23
odbyło się uroczyste przekazanie opieki przez młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach nad cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej w Górkach. Cmentarz kiedyś opuszczony, zaniedbany, zapomniany, odrestaurowany dzięki zaangażowaniu samorządu Gminy Barciany i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, jest teraz troskliwie doglądany przez młodzież szkolną.
GALERIA

2012-11-11
tradycyjnie już Towarzystwo uczestniczyło w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem „W hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom – obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956” z okazji Święta Niepodległości naszej Ojczyzny. Gospodarzem uroczystości były władze samorządowe Kętrzyna.
GALERIA

2012-09-29
członkowie Towarzystwa oraz sympatycy mieli okazję poznać historię Kętrzyna zapisaną nie na stronicach książek i przewodników ale na mogiłach i nagrobkach kętrzyńskiego cmentarza. Wycieczka zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej pod hasłem "Historia Kętrzyna zapisana na grobach i mogiłach cmentarza" była ciekawym przeżyciem dla jej uczestników i dowodem na to, że historię można poznawać w różnoraki sposób.
GALERIA

2012-05-05
przeprowadzona została druga edycja inscenizacji „Bitwy pod Wopławkami”. Organizatorami tej edycji inscenizacji byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej, Wopławskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej INTEGRACJA, Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa, Chorągiew Bałgijska, Lokalna Grupa Działania BARCJA, Muzeum w Mrągowie oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Stowarzyszenie kulturalne "Konik Mazurski", Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Mazurskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Kętrzyńskie Centrum Kultury, Grupa SIM PCK Kętrzyn W inscenizacji udział wzięli: Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg z Mrągowa, Chorągiew Bałgijska, Harcerska Rota Strzelcza przy Zespole Szkół w Barcianach wspierana łucznikami z Zespołów Szkół w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach oraz Gimnazjum Jana Pawła II z Kętrzyna i Zespołu Szkół w Kętrzynie, Bractwo Rycerskie Konwentu św. Piotra z Olsztynka, Bractwo Rycerskie Ziemi Ostródzkiej, Bractwo Historyczne WINLAND z Białegostoku. W roli statystów odgrywających wojów litewskich i ludność miejscową wystąpili mieszkańcy Karolewa, Czernik, Wopławek, młodzież szkół kętrzyńskich i Gminy Kętrzyn.
GALERIA

2012-04-14
Wyprawa członków Towarzystwa oraz licznego grona sympatyków szlakiem dawnej granicy Dominium Biskupiego biegnącej na obszarze obecnej Gminy Reszel. Podczas pieszej wędrówki od Świętej Lipki w kierunku północno-wschodnim uczestnicy przemierzyli 7 kilometrowy odcinek tej historycznej granicy. Mimo tak odległego czasu od chwili posadawiania znaków granicznych na tejże granicy, wiele z nich zachowało się do dzisiaj. Poza poznaniem historii Diecezji Warmińskiej uczestnicy wyprawy zapoznali się z zasadami wytyczania i oznakowania granic. W świadomości uczestników utrwaliło się przeświadczenie jak prosty zabieg administracyjny urzędników zakonnych i duchownych wpłynął na dalsze losy tych ziem. Ta granica, w czasach późniejszych, oddzieliła katolicką Warmię od protestanckich Prus Książęcych a obecnie jest to granica pomiędzy Warmią a Mazurami.
GALERIA

2012-02-25
Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie podsumowało działalność w roku 2011 i nakreśliło kierunki działań na rok 2012, który jest rokiem jubileuszowym. Weszliśmy w dziesiąty rok istnienia na mapie organizacji pozarządowych. Podsumowania całej dekady będą czynione za rok. Atrakcją dorocznego spotkania naszego Towarzystwa była prezentacja książki „Historia Polski ukryta w nazwach” przez jej autora, Pana Witolda Masłowskiego.
GALERIA

2012-02-23
Wystawa fotograficzna pt.„Kanał Mazurski 1911 - 2011”, będąca efektem projektu realizowanego przez Towarzystwo w 2011 roku, od stycznia 2012 roku prezentowana jest w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. W ramach cyklu „Studium wiedzy o regionie”, odbyło się spotkanie mieszkańców Węgorzewa i powiatu węgorzewskiego z autorami wystawy (J. Fijałkowski, K. Wołoszczak, A. Masłoń). Licznie przybyli goście zainteresowani byli historią budowli, jej przeznaczeniem oraz obecnym stanem i możliwościami wykorzystania Kanału w przyszłości.
GALERIA