(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2011-11-11
Z okazji 93 rocznicy odzyskania niepodległości prze Polskę oraz 654 rocznicy nadania praw miejskich Kętrzynowi, delegacja naszego Towarzystwa uczestniczyła w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem „W hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom – obrońcom Ojczyzny 1939 – 1956”. Do udziału w tej uroczystości zostaliśmy zaproszeni przez władze samorządowe Kętrzyna.
GALERIA

2011-10-20
w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, w budynku Loży Masońskiej została otwarta wystawa fotograficzna pt. „Kanał Mazurski. Stan obecny i perspektywy w 100 rocznicę rozpoczęcia budowy”. Wystawa jest jednym z elementów projektu jaki realizowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej pod takim samym tytułem. Projekt uzyskał dofinansowanie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na ponad 100 zdjęciach zaprezentowany został Kanał Mazurski od jeziora Mamry do rzeki Łyny (Ławy), pod Drużbą (Obwód Kaliningradzki) wraz z najważniejszymi elementami tej imponującej budowli hydrotechnicznej, z pierwszej połowy XX wieku. Na wystawie zaprezentowano zdjęcia obrazujące stan obecny tejże budowli oraz kilka zdjęć w ujęciu historycznym.
GALERIA

2011-10-06
odbyło się uroczyste przekazanie opieki nad cmentarzem wojennym z okresu I wojny światowej w Górkach k. Mołtajn pomiędzy młodzieżą szkolną Zespołu Szkół w Mołtajnach. W uroczystości przekazania opieki uczestniczyli kapłani, dyrekcja Zespołu Szkół w Mołtajnach, przedstawiciele samorządu Gminy Barciany i Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Po części liturgicznej uroczystości młodzież przyjmująca cmentarz pod opiekę na kolejny rok złożyła przy mogiłach zapalone znicze. Przedstawiciele poszczególnych środowisk uczestniczących w uroczystości złożyli wiązanki kwiatów. Cmentarz w Górkach został odnowiony i uroczyście poświęcony w roku 2010. Prace rewitalizacyjne prowadzone były przez Gminę Barciany przy ścisłej współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Młodzież Zespołu Szkół w Mołtajnach przyjęła cmentarz w adopcję i poszczególne klasy sprawują nad nim opiekę w cyklu rocznym.
GALERIA

2011-07-14
Towarzystwo zakończyło realizację zadania publicznego "Urządzenie miejsca przystankowego na trasie rowerowej pod Górą Herbową". Tym samym na wyznaczonej w ubiegłym roku trasie rowerowej "Rowerowy szlak herbowy" urządzone zostało miejsce dla turystów gdzie mogą zrobić sobie przystanek, spokojnie wypocząć i ruszyć dalej w trasę. Miejsce przystankowe zlokalizowane zostało pod Górą Herbową, na nasypie dawnej kolejki wąskotorowej wiodącej z Kętrzyna do Rynu. Na wyposażone miejsca przystankowego składa się zadaszony stół zintegrowany z ławami oraz stojak na rowery i kosz na śmieci. Na Górze Herbowej zainstalowany został, na głazie, herb Kętrzyna. Wszyscy turyści, którzy dotrą do Góry Herbowej, mają okazję zapoznać się z legendą o herbie Kętrzyna, obejrzeć jego wizerunek i podziwiać piękne widoki roztaczające się z tej góry na okolicę.
GALERIA

2011-06-03
Z okazji przypadającej w 2011 roku 100 rocznicy rozpoczęcia budowy Kanału Mazurskiego Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej zorganizowało sympozjum "Kanał Mazurski - stan obecny i perspektywy w 100 rocznicę rozpoczęcia budowy". Kanał Mazurski budowany w latach 1911 – 1942 miał połączyć Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem. Niezwykle burzliwy ciąg zdarzeń historycznych (I wojna światowa, II wojna światowa, rozstrzygnięcia podziału Europy po II wojnie światowej) spowodowały, że budowla ta nie została dokończona. Imponujące rozmiary i ciekawe rozwiązania techniczne zastosowane przez budowniczych w tworzeniu tej ciekawej drogi wodnej budzą wśród dzisiejszych mieszkańców Warmii i Mazur, Obwodu Kaliningradzkiego oraz turystów odwiedzających te regiony duże zainteresowanie. Zainteresowanie to ogniskuje się wokół historii obiektu oraz jego perspektyw. Poprzez zorganizowane sympozjum wyszliśmy na przeciw oczekiwaniom mieszkańców regionów oraz turystów i podjęliśmy próbę przybliżenia im kwestii związanych z losami budowli. Sympozjum odbyło się w dniach 3-4.06.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie, powiat kętrzyński. 03 czerwca - odbyła się część teoretyczna, podczas której zaprezentowane zostały referaty dotyczące problematyki Kanału Mazurskiego i jego bezpośredniego otoczenia. Szczegółowa tematyka zaprezentowanych referatów obejmowała: •Podstawowe założenia budowy Kanału Mazurskiego i zakres ich realizacji w latach 1911 – 1942; •Rzeki Łyna, Pregoła i Daima - część drogi wodnej z Wielkich Jezior Mazurskich do Morza Bałtyckiego; •Stan rozpoznania Kanału Mazurskiego przez polski wywiad wojskowy w okresie dwudziestolecia międzywojennego; •Kanał partnerstwa i rozwoju (turystyki) koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów położonych wzdłuż drogi wodnej Kanału Mazurskiego i rzeki Łyny oraz program jej wdrożenia; •Cele i założenia Fundacji „Kanał Mazurski”; •Walory przyrodnicze Kanału Mazurskiego w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Srokowo; •Kanał Mazurski w perspektywie turystyki kulturowej; •Krajobraz kulturowy pogranicza; •Zagospodarowanie turystyczne strefy Kanału Mazurskiego. Teraźniejszość i przyszłość; •Turystyka w strefie nadgranicznej. Podstawy prawne i sankcje w kontekście ochrony granicy państwowej. Części teoretycznej sympozjum towarzyszyła wystawa fotograficzna prezentująca Kanał Mazurski na całej jego długości od jeziora Mamry do ujścia do rzeki Łyna pod Drużbą. 04 czerwca – odbyła się wizyta studyjna, podczas której zainteresowani odwiedzili najciekawsze miejsca i budowle tej niedokończonej drogi wodnej Współorganizatorami sympozjum byli: Gmina Srokowo, Fundacja „Kanał Mazurski”, Lokalna Grupa Działania 9, Nadleśnictwo Srokowo.
GALERIA

2011-05-02
Zorganizowana została inscenizacja bitwy pod Wopławkami w 700 rocznicę. W inscenizacji udział wzięli: - Mrągowska Rota Zaciężna; - Harcerska Rota Strzelcza przy Gimnazjum Publicznym w Barcianach; - Bractwo Rycerskie Komturii Grudziądzkiej; - Bractwo Rycerskie Konwentu św. Piotra z Olsztynka; - Bractwo Rycerskie Ziemi Ełckiej; - Bractwo Historyczne WINLAND z Białegostoku; - Grupa Fechtunku Historycznego z Kętrzyna - W roli statystów odgrywających wojów litewskich i ludność miejscową wystąpili mieszkańcy Karolewa, Czernik, Wopławek i młodzież szkół kętrzyńskich i Gminy Kętrzyn.
GALERIA

2011-02-26
Dokonaliśmy podsumowania pracy Zarządu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Minęła II kadencja czyli 8 lat działalności Towarzystwa. Na zebraniu przedstawiony został szczegółowo miniony rok działalności. Był to okres wytężonej pracy wielu członków Towarzystwa. Zakończyliśmy prace przy cmentarzu wojennym w Górkach. Wytyczyliśmy i oznakowaliśmy trasę rowerową "Rowerowy szlak herbowy". Zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową po nowo wytyczonej trasie, z ogniskiem i kiełbaskami dla uczestników. Zorganizowaliśmy ciekawą wyprawę po pruskich grodziskach na terenie powiatu kętrzyńskiego. Wytyczyliśmy sobie plany na rok bieżący. Plany ciekawe i ambitne, wymagające dużego wysiłku i zaangażowania wielu osób. Dokonaliśmy również wyborów nowych władz Towarzystwa na nadchodzącą kadencję. Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uległ niewielkim zmianom.
GALERIA