(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2010-11-11
Tradycyjnie, jak każdego roku, z okazji Święta Niepodległości przedstawiciele naszego Towarzystwa uczestniczyli w uroczystościach złożenia kwiatów pod pomnikiem "W Hołdzie Poległym, Pomordowanym i Zamęczonym Polakom - Obrońcom Ojczyzny 1939 - 1956"
GALERIA

2010-10-16
Przy pięknej jesiennej aurze członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej odwiedzili miejsca, które dla dawnych mieszkańców okolic Kętrzyna spełniały bardzo ważne funkcje. Dla wielu dzisiejszych mieszkańców tych terenów niewielkie wzniesienia, kopce czasami nie pasujące do współczesnego krajobrazu, nic nie znaczą, nie są nawet zauważane. Dzięki tej wyprawie jej uczestnicy poznali historię plemion Bartów, ludzi którzy zamieszkiwali te ziemie kilka wieków przed nami. Poznano ich życie codzienne, zwyczaje, wierzenia. Szczególną uwagę uczestnicy wyprawy poświęcili problemom budowy umocnień, które miały dawać schronienie i stwarzać możliwość obrony przed napastnikami. Budowle te my współcześni nazywamy grodziskami. Były to wybudowane z drewna obwarowania, zazwyczaj w miejscu naturalnie przystosowanym do ochrony i obrony, dodatkowo wzmocnione palisadą oraz zasiekami. Uczestnicy wyprawy przekonali się, że takich miejsc w naszym krajobrazie jest sporo. Realnie poznali kilka z nich, grodzisko w Garbnie, w Równinie Górnej, Radoszach, Jegławkach i Wilczynach. Wyprawa dotarła również do Barcian gdzie na miejscu dawnego grodziska Krzyżacy pobudowali również warownię obronną ale już w zupełnie innym charakterze i przy zastosowaniu współczesnej im technologii. Zakończenie i podsumowanie wyprawy odbyło się przy ognisku gdzie była jeszcze okazja do dyskusji i zaspokojenia ciekawości o tych ciekawych czasach i ludziach w nich żyjących.
GALERIA

2010-09-29
Po przeprowadzonych pracach rewitalizacyjnych, został ponownie przywrócony do istnienia cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Górkach. Dzięki dużemu zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Barciany i aktywnemu wspieraniu ich działań ze strony naszego Towarzystwa udało się uratować bardzo ciekawy obiekt historyczny, na który czas i ludzie wydali już wyrok nieistnienia. Ten niewielki cmentarz położony w odludnym miejscu, na niewielkim wzniesieniu stał się w 1914 roku miejscem ostatecznego spoczynku 16 żołnierzy niemieckich. Jest on przykładem cmentarza pobitewnego, wówczas śródpolnego, ogrodzony murem kamiennym, do którego wiodła aleja dębowa. Czas zrobił swoje, okolica oraz sam teren cmentarza porosły drzewami i krzewami. Drewniane krzyże zbutwiały. Niestety ludzie dopełnili dzieła i rozebrali kamienne ogrodzenie. Niemalże dwuletni okres prac w trudnych warunkach bo bez dostępu do prądu, utrudniony dojazd oraz skąpa ilość środków finansowych, zakończony został sukcesem. Cmentarz powrócił do historycznego i realnego bytu. Otwarcie cmentarza miało charakter uroczysty. Zostało odprawione nabożeństwo ekumeniczne przez kapelanów ewangelickiego, prawosławnego i katolickiego duszpasterstwa Straży Granicznej przy asyście harcerzy. Cmentarz został oddany przez Wójta Gminy Barciany i Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej w adopcję młodzieży Zespołu Szkół w Mołtajnach. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych powiatu kętrzyńskiego, duchowni Kościoła katolickiego, Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego oraz Kościoła ewangelickiego. Licznie przybyła młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gminy Barciany, w tym również pracownicy, którzy pracowali przy odbudowie tego obiektu. Na zakończenie uczestnicy uroczystości złożyli znicze i kwiaty pod tablicą i żołnierskim brzozowym krzyżem.
GALERIA

2010-09-25
Została oficjalnie otwarta trasa rowerowa, którą wytyczyło i oznakowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej i Towarzystwo Miłośników Kętrzyna w ramach realizacji zadania publicznego "Rowerowy szlak herbowy". W pierwszej wycieczce rowerowej nowo oznakowaną trasą udział wzięli mieszkańcy Kętrzyna i nie tylko. Frekwencja dopisała tak samo jak pogoda. Na starcie zgłosiła się bardzo licznie młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. Do organizacji wycieczki rowerowej włączyło się Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych "AMICUS" fundując 20 kamizelek odblaskowych. Uczestnicy wycieczki poznali walory krajoznawcze i historyczne nowej trasy rowerowej. Pod Górą Herbową, która stanowi ważny element trasy, uczestnicy złapali oddech przy ognisku i posilili się pieczoną kiełbaską ufundowaną przez prezesa kętrzyńskiego "KOMUNALNIKA". Po odpoczynku zaatakowali Górę Herbową aby zapoznać się na jej szczycie z legendą o herbie Kętrzyna. Po trasie rowerzyści zwiedzili cmentarz rodowy rodziny Redeckerów w Godzikowie, manufakturę kafli piecowych w Nakomiadach i manufakturę ceramiki w Wajsznorach. W manufakturze ceramiki młodzi turyści mogli wykazać się twórczością artystyczną i stworzyć w glinie obraz swoich przeżyć z przebytej trasy.
GALERIA

2010-09-11
W Czernikach odbyła się uroczystość zakończenia I etapu remontu zabytkowego kościoła św. Jana Ewangelisty. Na Tę okoliczność Towarzystwo wydało zestaw widokówek historycznych i współczesnych prezentujących miejscowość i okolice. Podczas uroczystej Mszy Św. została wmurowana tuba z pamiątkowym dokumentem zakończenia I etapu remontu kościoła oraz zawieszona została podkowa, która jest związana historycznie i poprzez legendy z tą miejscowością. Podczas Mszy wszyscy jej uczestnicy otrzymali zestawy widokówek. Po uroczystościach w kościele odbyło się spotkanie mieszkańców Czernik i zaproszonych gości w świetlicy wiejskiej. Podczas spotkania nastąpiło otwarcie wystawy "Historia kościoła i miejscowości Czerniki" a kolega Tadeusz Korowaj wygłosił referat "Historia Czernik".
GALERIA

2010-08-30
W miejscowości Parcz (na trasie Gierłoż - Mamerki), przy drodze asfaltowej, na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej, na którym spoczywają szczątki 8 żołnierzy rosyjskich (o czym informuje tablica na cmentarzu)zostały postawione brakujące trzy krzyże prawosławne. Krzyże pierwszowojenne dawno już temu czas strawił. W styczniu bieżącego roku, dzięki działaniom podjętym przez proboszcza parafii Karolewo, miejscową społeczność i Towarzystwo zainstalowane zostało pięć krzyży. Teraz cmentarz jest w komplecie.
GALERIA

2010-08-04
Decyzją nr 10/10 z dnia 4 sierpnia 2010 roku cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Nowej Gui został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A - 4550. Ochronie podlegają: - układ przestrzenny cmentarza; - kamienne krzyże nagrobne; - planowe nasadzenia. W roku 2008 po wykonanych pracach porządkowych na cmentarzu położonym w pobliżu miejscowości Nowa Guja (teren Gminy Węgorzewo), przez BJO (Bund Junges Ostpreussen)i nasze Towarzystwo, wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z wnioskiem o wpisanie tego obiektu do rejestru zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Procedura trwała długo ale ważne, że skutecznie. Po dwóch latach działań biurokratycznych udało się sprawę sfinalizować. Jakie korzyści wynikają z tego tytułu dla samego obiektu? Urzędnicy Gminy Węgorzewo dowiedzieli się jaki zabytek posiadają na swoim terenie. Cmentarz, dzięki staraniom Gminy Węgorzewo, jest zadbany, wykoszona trawa. postawione nowe ogrodzenie. Obiekt jest chroniony z mocy prawa. Miejsce warte i godne odwiedzenia.
GALERIA

2010-03-27
Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Tym razem podsumowania naszej działalności w 2009 roku dokonaliśmy w miłej atmosferze Muzeum Mazurskiego w Owczarni. Dzieki życzliwości gospodarza, Aleksandra Puszko Zebranie nasze miało charakter rodzinnej biesiady. Mimo sielankowej atmosfery dyskutowaliśmy o poważnych sprawach. Liczne przedsięwzięcia, które realizowaliśmy w minionym roku, były przyczynkiem do obfitej dyskusji i refleksji. Zebranie wypracowało również ambitne kierunki naszej działalności na bieżący rok. Teraz Zarząd musi te wypracowane kierunki przetworzyć na konkretne zadania. Plany są bardzo bogate, oby tylko wystarczyło zapału to w przyszłym roku też będzie wiele powodów do obfitej dyskusji.
GALERIA

2010-01-24
Z inicjatywy i przy dużym osobistym zaangażowaniu ks. Kazimierza Żuchowskiego, proboszcza Parafii w Karolewie, członka Zarządu Towarzystwa, został uporządkowany cmentarz wojenny w Parczu. Zostały wykonane prace porzadkowe, ustawione zostały nowe krzyże na mogiłach spoczywajacych tam żołnierzy. Towarzystwo ufundowało tablicę informacyjną ze środków pozyskanych w ramach 1% dla opp. Na cmentarzu spoczywa 8 żołnierzy rosyjskich, tórzy polegli w dniach 9-10 września 1914 roku w bitwie pod twierdzą Boyen pod Giżyckiem. W dniu 24 stycznia 2010 roku, w ramach tygodnia modlitwy o jedność chrześcijan, odbyła się uroczysta Msza w kaplicy w Parczu a następnie poświęcenie krzyży na odnowionym cmentarzu. Poświęcenia krzyży prawosławnych dokonał proboszcz parafii prawosławnej w Kętrzynie ks. mitrat Witalis Czyżewski. Na uroczystości obecny był Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Siergiej Puczkow. Konsul podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w utrzymanie i pielęgnację tych miejsc gdzie spoczywają rosyjscy żołnierze, którzy spełniali swój obowiazek i zapłacili najwyższą cenę oddając życie na obcej ziemi. Poprosił o pamięć i troskę mieszkańców Ziemi Kętrzyńskiej nad mogiłami żołnierskimi.
GALERIA