(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2009-11-21
Towarzystwo wraz z Rzymsko-Katolicką Parafią św. Jerzego i Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie zorganizowało sympozjum popularno-naukowe "650 lat Wzgórza Kościelnego". Sympozjum poświęcone było dziejom budowlanym i pracom konserwatorskim kościoła św. Jerzego. Omówione zostały etapy rozwoju bryły kościoła na przestrzeni dziejów oraz prace konserwatorskie elementów wyposażenia jego wnętrza. Uczestnicy sympozjum mogli równiez zapoznać się z historią wzgórza kościelnego na tle lokalnych układów osadniczych. Bogaty w treści i formę program sympozjum przedstawiony został przez prelegentów w osobach: Iwona Liżewska - Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie, Izabela Mellin-Wyczółkowska - Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Andrzej Rzempołuch - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Tadeusz Korowaj - Towarzystwo Miłosników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej.
GALERIA

2009-10-02
No i cóż, że tuż przed spotkaniem przeszła potężna ulewa. Ani na chwilę nie zakłóciła ona oczekiwania i chęci na spotkanie jakie za chwilę ma się zacząć. Co to za spotkanie? Spotkanie z historią. W dniu 2 października 2009 r., w godzinach popołudniowych spotkali się członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach i mieszkańcy sołectwa Tołkiny przy grobowcu rodziny von Borcke. Spotkanie to zaszczycili również swoją obecnością Zastępca Burmistrza Korsz Wiesław Prusik, radna Rady Miasta Korsze, jednocześnie Sołtys sołectwa Babieniec, sąsiadującego z sołectwem Tołkiny, Czesława Orłowska-Staniszewska oraz Sołtys sołectwa Tołkiny Grażyna Majewska - współorganizatorka spotkania. Powodem spotkania było zakończenie prac przy porządkowaniu grobowca rodziny von Borcke, do której od XVIII wieku należały dobra tołkińskie. Obecnie z dawnego majątku zachowały się zabudowania folwarczne z bramą wjazdową, na której umieszczony jest kartusz tej rodziny oraz piękny park krajobrazowy. Grobowiec położony na wzniesieniu od północnej strony kościoła gotyckiego został w latach 60tych zdewastowany i rozgrabiony. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, przy wydatnej pomocy kolegów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korszach i wsparciu władz samorządowych Gminy Korsze, w okresie od maja do września br. dokonali rewitalizacji tego obiektu. Dzięki przeprowadzonym pracom rewaloryzacyjnym Tołkiny wzbogaciły się o kolejny ciekawy obiekt do zwiedzania na trasie rowerowej biegnącej przez tę miejscowość. Mieszkańcy, którzy przybyli licznie na zaproszenie Towarzystwa i Pani Sołtys w to miejsce, ciekawi byli historii rodziny von Borcke oraz zakresem prac jakie zostały przeprowadzone. Po zapoznaniu się z historią miejsca i obiektu udaliśmy się wszyscy do parku krajobrazowego, który rozciągał się wokół nieistniejącego już pałacu, na ognisko. Przy ognisku pieczone były kiełbaski i toczyła się dyskusja wokół historii miejsca. Starsi mieszkańcy wspominali dawne czasy oraz opisywali to miejsce jakie zapamiętali z okresu swojego dzieciństwa. Młodzież i dzieci biegali po parku korzystając z takiej możliwości, która nie zdarza się często gdyż obecnie cały majątek jest własnością prywatną. Uczestnicy spotkania zainteresowani byli działalnością Towarzystwa, pytali o dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. Członkowie Towarzystwa z kolei wyrażali nadzieję, że miejsce, które zostało przywrócone do należytego stanu będzie otoczone przez mieszkańców właściwą troską i opieką. Takie zapewnienie otrzymaliśmy zarówno od uczestników spotkania jak i Pana Wiceburmistrza. Kawałek historii stał się przyczynkiem do miłego spotkania, poznania się wzajemnie i atrakcyjnego spędzenia czasu, nie bacząc nawet na kaprysy jesiennej aury.
GALERIA

2009-06-20
W dniu 20 czerwca 2009 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, w ramach ogólnopolskiej akcji „Czerwiec aktywnych społeczności” zorganizowało wycieczkę po nekropoliach wojennych powiatu kętrzyńskiego i węgorzewskiego. Uczestnicy wyprawy zwiedzili Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Obiekt godny zwiedzenia. Ciekawe eksponaty prezentowane w salach wystawowych i na wolnym powietrzu tworzą niepowtarzalny klimat harmonii i naturalnego porządku. Ciekawostką jest to, że obok eksponatów toczy się normalne życie twórcze dzięki warsztatom rzemieślniczym zorganizowanym w pomieszczeniach muzealnych. Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej położony na wzniesieniu nad jeziorem Święcajty zrobił duże wrażenie na wszystkich uczestnikach wyprawy. Na przykładzie tego cmentarza zapoznaliśmy się z historią, zasadami i zwyczajami urządzania miejsc pochówków żołnierzy, którym przyszło oddać najwyższą wartość dla człowieka jaką jest życie, na tych terenach, które dla nas są obecnie „Małą Ojczyzną”. Cmentarz ten stanowi przykład umiejętnie wpasowanego w naturalną rzeźbę terenu i otaczający krajobraz obiektu. Wykorzystano walory położenia, brzeg jeziora, wzniesienie i jego zbocze, a także las. „Wygląda tak jakby kraj dzielnym żołnierzom, którzy w jego obronie ofiarowali swoje życie, z wdzięczności odstąpił najpiękniejsze miejsca na ostatni spoczynek” Cmentarz w Nowej Gui również wywarł wrażenie ale niestety negatywne, nie ze względu na położenie, usytuowanie w krajobrazie. Oceniając te elementy to jest to ciekawy przykład cmentarza pobitewnego, śródleśnego, z ciekawym założeniem architektonicznym . Założony na planie półkola, ogrodzony nasadzeniami z grabu pospolitego w celu wyodrębnienia terenu cmentarza od reszty otoczenia, w którym dominują inne gatunki drzew. Stan utrzymania tej nekropolii jest bardzo zły, rosnące na całej powierzchni pokrzywy i inne chwasty zacierają jej obraz. Ciekawą lekcją historii i tolerancji było zwiedzenie zbiorowej mogiły żołnierzy rosyjskich, położonej niedaleko wcześniej wspomnianego cmentarza. Wyryty na kamieniu napis „Tu spoczywa po dzielnej obronie ponad 500 rosyjskich żołnierzy” świadczy o wielkim szacunku dla poległych żołnierzy przeciwnej armii. Dwór Waltera von Sandena i jego żony Edith, a raczej jego ruiny skłoniły wszystkich uczestników wyprawy do zadumy i smutnej refleksji nad minionym czasem. Kiedyś miejsca te tętniły życiem, życiem twórczym. Jezioro Oświn, nad którym położona jest posiadłość było dla obojga małżonków bogatym źródłem inspiracji. Wiele z nich znajduje się w książkach Waltera np. „Guja, jezioro ptaków”, „Wydra Ingo”, „Dobry kraj”. Edith von Sanden stworzyła wiele pięknych rzeźb zwierząt żyjących dziko w tej okolicy jak wydry, jaskółki, kormorany itp. Dzisiaj świat o tych miejscach zapomniał a po pięknym dworze i otaczającym go parku pozostały już tylko ruiny. Przygodę z historią zakończyliśmy na Diablej Górze, pod Srokowem. Jest to najwyższe wzniesienie położone na terenie powiatu kętrzyńskiego (157m npm), na szczycie którego stoi monumentalna budowla kamienna z 1902 roku. Jest to wieża widokowa potocznie zwana „Wieżą Bismarcka”. Niestety, już nie wieża a jej ruiny i znów smutna refleksja o przemijaniu. Wszystko byłoby w porządku gdyby jedynym czynnikiem działającym na otoczenie był czas ale prawda jest brutalniejsza gdyż i w tym miejscu wyraźnie widać destrukcyjne działanie ludzkich rąk. Po tak dużej dawce wiedzy historycznej, wrażeń estetycznych, obcowania z przyrodą i pięknymi krajobrazami, czasami smutną refleksją o bezpowrotnym znikaniu cennych obiektów i miejsc z naszego krajobrazu i wielkim wysiłku fizycznym, kiełbaski pieczone przy ognisku smakowały wyśmienicie. Pierwsza wakacyjna sobota wielu uczestnikom, w tym szczególnie młodzieży, na długo zapadnie w pamięci a dla niektórych będzie to może inspiracja do samodzielnego lub w gronie rodziny odwiedzania tych miejsc w celu pogłębienia wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszej „Małej Ojczyzny”.
GALERIA

2009-06-18
W tym roku myślą przewodnią dorocznej konferencji organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się 18 czerwca, było hasło „20 lat społeczeństwa obywatelskiego”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele naszego Towarzystwa. Podczas konferencji nastąpiło podsumowanie VI edycji konkursu GODNI NAŚLADOWANIA. W konkursie wzięliśmy udział, zgłaszając swój w kategorii na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim „Rewitalizacja cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie”. Co prawda nie zdobyliśmy nagrody głównej ale zostaliśmy wyróżnieni podziękowaniem przez kapitułę konkursu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej wzięło również udział w Targach Organizacji Pozarządowych prezentując swoją organizację i promując działania podejmowane przez jej członków.
GALERIA

2009-02-28
W dniu 28 lutego 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa. Podczas Zebrania dokonaliśmy podsumowania naszej rocznej pracy oraz wytyczyliśmy kierunki działania na 2009 rok. Rok 2008 był okresem obfitującym w wydarzenia, szczególnie związane z obchodami "Roku Wojciecha Ketrzyńskiego". W obchodach tych mieliśmy swój znaczący wkład. Nie mniej atrakcyjnie zapowiada się rok bieżący, poświęcimy go jednak większej konsolidacji naszego środowiska. Nasze doroczne spotkanie uatrakcyjnione zostało ciekawą prelekcją z pokazem multimedialnym pt. "Historia i wierzenia Mazurów zaklęte w podaniach ludowych", w wykonaniu Pana dra Jerzego Łapo - pracownika Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Ciekawe, momentami straszne podania i legendy wprowadziły uczestników spotkania w atmosferę horroru. Nie zdołały jednak skutecznie przestraszyć gdyż publikacje autorstwa Pana Jerzego, które przywiózł ze sobą, rozeszły się jak ciepłe bułeczki.
GALERIA