(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2007-11-16
W dniu 16 listopada 2007 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej miała miejsce promocja albumu "Rastenburg - Kętrzyn. Takie było nasze miasto". Autorami tej pozycji albumowej, zawierającej bogaty zestaw ciekawych widokówek i kartek pocztowych, są dwaj członkowie Towarzystwa: Tadeusz Korowaj i Ernst Tyton. Pozycja ta została przygotowana i wydana specjalnie w roku jubileuszu 650-lecia naszego Miasta. Wsztstkich miłośników starej fotografii i widokówek oraz historii Kętrzyna zachęcamy do letury.

2007-11-11
Tradycyjnie w dniu 11 listopada odbyły się uroczystości zapalenia zniczy i złożenia kwiatów pod obeliskiem poświęconym pamięci pomordowanych i zamęczonych w obozach jenieckich i przejściowych na terenie miasta i powiatu kętrzyńskiego, w latach 1939-1945. W uroczystości udział wzięła delegacja naszego Towarzystwa oddają hołd bohaterom tamtych czasów.
GALERIA

2007-11-09
"Zofia Licharewa - dialog wielokulturowy",pod takim hasłem zorganizowane zostało sympozjum popularno-naukowe przez Towarzystwo, w dniu 9 listopada 2007 roku. Celem sympozjum było pogłębienie dyskusji nad dziedzictwem kulturowym Ziemi Kętrzyńskiej i ukazanie roli Zofii Licharewej w kształtowaniu dialogu wielokulturowego i kształtowaniu tożsamości regionalnej mieszkańców naszego regionu. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele instytucji naukowych, ośrodków badawczych oraz organizacji pozarządowych, w osobach: prof. dr hab. Stanisław Achremczyk; dr Małgorzata Gałęziowska; dr Jerzy Prochwicz; dr Roman Sławiński; mgr Iwona Liżewska; mgr Izabela Mellin-Wyczółkowska; mgr Damian Chmielewski; mgr Tadeusz Korowaj. Sympozjum obradowało w Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, w instytucji której założycielką i pierwszą kierowniczką była Zofia Licharewa.
GALERIA

2007-07-11
"Para buch - maszyna w ruch". Pod takim hasłem Towarzystwo realizowało projekt w ramach realizacji zadań publicznych finansowanych przez Gminę Miejską Kętrzyn. W ramach projektu wydany został folder przedstawiający historię i perspektywy linii kolejowej Kętrzyn - Węgorzewo. W dniu 1 lipca 2007 r. przypadała 100 rocznica uruchomienia tej linii kolejowej. W tym dniu odbył się uroczysty, inaugurujący ponowne przywrócenie tego połączenia, przejazd pociągu na trasie Węgorzewo - Kętrzyn. Udział Towarzystwa nie ograniczył się tylko do wydania na tę okolicznoś foldera. Wielu członków Towarzystwa przepracowało kilkanaście godzin przy oczyszczaniu torów kolejowych z krzewów oraz malowaniu kamieni hektometrowych, na odcinku Kętrzyn - Parcz.
GALERIA

2007-04-13
Dzieje Miasta i Gminy Korsze. Przewodnik historyczny - pod takim tytułem została wydana kolejna publikacja z serii przewodników historycznych, której autorem jest Tadeusz Korowaj. Promocja książki odbyła się w dniu 30 marca 2007 r. w Korszach oraz w dniu 13 kwietnia w Kętrzynie. Laudacji dokonał pracownik naukowy Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie dr Jerzy Sikorski.
GALERIA

2007-02-24
W dniu 24 lutego 2007 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa. Zebranie dokonało podsumowania działalności przez pierwsze cztery lata, od momentu założenia. Wybrane zostały władze Towarzystwa na następną II kadencję. Skłand nowych władz nie wiele zmienił się, wolą Zebrania. Wypracowane zostały również kierunki pracy Towarzystwa na nową kadencję.
GALERIA

2007-02-16
Z inicjatywy Towarzystwa, przy współudziale Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie, zorganizowana została wystawa fotograficzna "Na nieludzkiej ziemi - Charków, Katyń, Miednoje". Wystawa składa się z 17 plansz, na których zaprezentowanych jest 80 zdjęć przedstawiających prace ekshumacyjne w latach 1991-1995 na terenie miejsc kaźni polskich oficerów WP, KOP, funkcjonariuszy Policji Państwowej i pracowników sądownictwa. Na uroczystoći otwarcia wystawy, w dniu 16 lutego 2007 roku, gościł autor zdjęć i uczestnik misji ekshumacyjnych - Aleksander Załęski wraz z kolegą Janem Rychnerem, który z kolei jest autorem wierszy poświęconych tematyce patriotycznej, w tym katyńskiej. Wystawa prezentowana jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej do 16 marca 2007 r.
GALERIA

2007-02-09
Z inicjatywy członka naszego Towarzystwa, Jerzego Prochwicza, wystawa "Świat młodzieży deportowanej ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej', której autorami są dr Jerzy Prochwicz i ks. dr Zbigniew Kępa trafiła do Piotrkowa Trybunalskiego. W dniu 9 lutego 2007 r. w Muzeum piotrkowskim nastąpiło uroczyste jej otwarcie. Oficjalnymi organizatorami wystawy są Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej oraz Akademia Świętokrzyska Filia w Piotrkowie Trybunalskim. W uroczystości otwarcia wystawy udział wzięli jej autorzy i prezes Towarzystwa. Wystawa została przyjęta przez środowisko piotrkowskie bardzo ciepło i życzliwie. Cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających.
GALERIA