(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2006-11-11
W dniu 11 listopada 2006r.obchodziliśmy dwie ważne uroczystości. Pierwsza z nich to 88 Rocznica Odzyskania Niepodległości a druga to 649 Rocznica Nadania Praw Miejskich Miastu Kętrzyn. Z tych okazji Towarzystwo włączyło się w uroczystości złożenia kwiatów pod pomnikiem patrona Miasta W. Kętrzyńskiego i pod obeliskiem poświęconym pamięci pomordowanym i zamęczonym w obozach jenieckich i przejściowych na terenie miasta i powiatu Kętrzyn w latach 1939-1945
GALERIA

2006-09-23
W dniu 23 września 2006 roku członkowie Towarzystwa oraz sympatycy wyruszyli na poznanie ciekawych miejsc i obiektów na terenie Gminy Korsze. Trasa wycieczki wiodła z Kętrzyna do Garbna, następnie do Tołkin. W Tołkinach zwiedziliśmy ciekawy kościół pochodzący z okresu wczesnego średniowiecza i resztki bardzo ciekawego grobowca małżeństwa von Borcke z pięknie zachowanymi na płytach herbami. Następnie odwiedziliśmy dawną posiadłość - rezydencję Hansa Albrechta zu Eulenburg. Niestety pałac został spalony w 1945 roku. Dalsza trasa wiodła przez Gudniki, gdzie stoi dobrze zachowany kościół gotycki z barokowym wyposażeniem wnętrza, do Prosny. W Prośnie uczestnicy wycieczki zachwycali się, niestety już tylko ruinami, pałacu zbudowanego w stylu barokowym w II połowie XVII w.Pałac był własnością rodu Eulenburg. Budowlę zaprojektował Józef Naronowicz-Naroński. W Sątocznie skorzystaliśmy z gościnności dyrektora Szkoły Podstawowej i przy starannie przygotowanym ognisku zorganizowaliśmy sobie odpoczynek z pieczeniem kiełbasek. W Korszach podjęci byliśmy przez ks Bazylego Tarantę ciastem i kawą oraz mieliśmy możliwość zwiedzenia Cerkiew Prawosławną. Do domu wróciliśmy późnym wieczorem, zmęczeni ale zachwyceni pięknem i bogactwem tego zakątka naszego regionu. Znów potwierdzone zostało powiedzenie, że nie trzeba wyjeżdżać daleko, poza granice naszego kraju żeby coś urokliwego i zachwycającego zobaczyć, wystarczy przekroczyć granice Kętrzyna. Zachęcamy wszystkich do odkrywania tajemnic naszego najbliższego otoczenia.
GALERIA

2006-06-21
Młodzież Zespołu Szkół im. M. K. Kotwicza, w ramach programu ratowania zabytków postanowiła świeżo otwarty cmentarz wojenny wziąć w adpocję. Uroczystość adopcji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie przez młodzież Zespołu Szkół im. M. K. Kotwicza w Kętrzynie odbyła się z udziałem władz miasta i członków Towarzystwa.
GALERIA

2006-05-02
Ponad trzyletni okres prac przy cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Kętrzynie został uwieńczony sukcesem. W 80 rocznicę otwarcia cmentarza po kolejnej rewitalizacji, odbyła się uroczystość otwacia i poświęcenia cmentarza z udziałem kapelanów, przedstawicieli ordynariatów katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego oraz władz samorządowych, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych i społeczeństwa Miasta.
GALERIA

2006-05-02
Po uroczysości poświęcenia cmentarza zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu i zwiedaniu wystrawy fotograficznej.Uroczystość otwarcia wystawy fotograficznej „Losy cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie” odbyła się w budynku Stowarzyszenia im. Arno Holza w Kętrzynie. Podczas otwarcia wystawy członkowie Towarzystwa zaangażowani w pracach nad rewitalizacją cmentarza zostali odznaczeni medalami "Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej". Wystawa została w całości przygotowana przez członków Towarzystwa. Od 5 maja do 30 czerwca wystawa prezentowana była w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamku.
GALERIA

2006-03-31
Towarzystwo otrzymało z Urzędu Miasta Kętrzyna dotację na realizację zadania publicznego "Zorganizowanie uroczystości otwarcia cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Kętrzynie, w 80 rocznicę po kolejnej rewitalizacji, w ramach kształtowania świadomości społeczeństwa miasta w zakresie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym Kętrzyna". Dotacja przyznana została w kwocie 3500zł. W dniu 31 marca 2006 roku podpisana została przez przedstawicieli Towarzystwa umowa z Burmistrzem Miasta Kętrzyna na wykonanie powyższego zadania.

2006-02-25
Na Walnym Zebraniu Zwyczajnym Towarzystwa podsumowaliśmy kolejny rok działalności i wypracowaliśmy program na bieżący rok.Bardzo obszerna i ciekawa w treści dyskusja stanowiła dla Zarządu podstawę do opracowania harmonogramu przedsięwzięć w 2006 roku.
GALERIA

2006-02-10
Z inicjatywy Towarzystwa zorganizowane zostało w Zamku Kętrzyńskim spotkanie z Panią Mają Jakubiuk - pracownikiem Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie nt. "Wartości przyrodnicze użytku ekologicznego Rozlewiska Wopławki oraz jego walory edukacyjno-krajoznawcze".
GALERIA

2006-01-13
Delegacja Towarzystwa, na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Kętrzyna, wzięła udział w złożeniu kwiatów pod pomnikiem Wojciecha Kętrzyńskiego z okazji 88 rocznicy śmierci patrona miasta.
GALERIA