(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018
2018-03-10
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa. Zebranie dokonało podsumowania działalności w roku 2017. Prezes przedstawił zakres podejmowanych działań oraz stan środków finansowych. Komisja Rewizyjna oceniła działalność merytoryczną oraz finansową.Zebranie wypracowało plan pracy na bieżący rok.
GALERIA