(2002 - 2004) - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

2004  DO GÓRY

11 grudnia 2004 r.

W Bibliotece Publicznej w Kętrzynie odbyła się promocja książki pt. "Z dziejów Kościoła i Parafii św. Jerzego w Kętrzynie" i spotkanie
 z autorem ks. Zbigniewem KĘPĄ. Frekwencja przybyłych na spotkanie przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Członkowie Towarzystwa również zaszczycili tę uroczystość liczną swą obecnością, dając tym samym wyraz wielkiej sympatii do autora, członka naszego Towarzystwa i jego pracy twórczej.

GALERIA

 

27 października 2004 r.

Grupa w składzie: Tadeusz KOROWAJ, Andrzej MASŁOŃ, Jan PIETRZAK, dokonała w dniu 27.12.2003 r. rekonesansu Wieży Bismarcka  na Diablej Górze, koło Srokowa. Celem rekonesansu było wykonanie inwentaryzacji obiektu i przygotowanie informacji dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które są niezbędne do podjęcia działań przez Towarzystwo zmierzające do umieszczenia Wieży Bismarcka na liście obiektów zabytkowych. Przygotowana przez T. Korowaja dokumentacja inwentaryzacyjna Wieży Widokowej przesłana została w dniu 20 kwietnia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wpisanie w/w obiektu do rejestru zabytków. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dnia 27 października 2004 roku Wieża widokowa tzw. Wieża Bismarcka została wpisana do rejestru zabytków województwa Warmińsko-Mazurskiego pod nr A - 2165

 

9 października 2004 r.

Zorganizowane zostało jesienne spotkanie integracyjne dla członków Towarzystwa i sympatyków pod hasłem "Poznajemy Gminę Reszel". Uczestnicy spotkania zwiedzili kościół w Bezławkach, który został utworzony z dawnego zamku krzyżackiego. Najważniejszym punktem jesiennego spotkania był Pałac w Łężanach. Dzięki uprzejmości obecnych gospodarzy mieliśmy możliwość poznania budowli, zwiedzenia jej wnętrza oraz zapoznania się z historią Pałacu i jego mieszkańców. Nasze spotkanie zakończyliśmy piknikiem przy ognisku u księdza Sebastiana Harasa w Leginach

GALERIA

 

19 września - 30 października 2004 r.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy wystawa "Świat deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej Polskiej"powędrowała do Żegociny. W dniu 19 września w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki nastąpiło otwarcie wystawy. Wystawę obejrzało łącznie ok. 300 uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych.

GALERIA

 

19 czerwca - 11 lipca 2004 r.

W Srokowie, w budynku dawnego spichlerza zorganizowana została wystawa "Świat deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej Polskiej". Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej. Dla młodzieży zorganizowane zostały prelekcje przez J. Prochwicza i Z. Kępę z udziałem Pań dr Teresy Iterman i Natalii Trejbszo, których rodziny doświadczyły tych gorzkich przeżyć.

GALERIA

 

29 maja 2004 r.

Zorganizowana została majówka dla członków Towarzystwa, ich rodzin i sympatyków pod hasłem "Poznajemy Gminę Barciany". Uczestnicy spotkania poznali ciekawe obiekty i miejsca położone na terenie tej gminy. Zwiedziliśmy Zamek krzyżacki w Barcianach. Na dziedzińcu Zamku obejrzeliśmy występ zespołu ludowego z Barcian "Basibabki". Odwiedziliśmy cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Górkach oraz ruiny grobowca rodziny Klinckowstroem w Kurkławkach. Następnie zwiedziliśmy Asuny, a w nich kościół i starą gospodę (obecnie świetlica wiejska) i gościliśmy u Pana Antoniego Starucha, członka naszego Towarzystwa..

GALERIA

 

3 kwietnia 2004 r.

Odbyło się Walne Zebranie Zwyczajne Towarzystwa. Program Zebrania był następujący:

  1. Sprawozdanie z działalności w roku 2003

  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2003

  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  4. Podjęcie uchwal o wysokości składki członkowskiej na rok 2004 oraz o zmianie Statutu.

Zebranie podjęło uchwałę o pozostawieniu składki członkowskiej na poziomie roku ubiegłego, tj. 30zł. oraz o zmianie Statutu dostosowując go do wymogów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie.

13 luty 2004 r.

Zorganizowane zostało spotkanie z Wiktorem Knercerem, pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie na temat "Cmentarze wojenne powiatu kętrzyńskiego". Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich gmin naszego powiatu.

GALERIA

 

10 lutego - 30 kwietnia 2004 r.

Z inicjatywy Z. Kępy i J. Prochwicza zorganizowana została w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kętrzynie wystawa "Świat deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej Polskiej". Patronat nad wystawą objął Burmistrz Miasta Kętrzyna. Wystawę zwiedziło ponad 700 osób. Zorganizowane zostało 8 spotkań z młodzieżą gimnazjów i szkół średnich miasta i powiatu.

GALERIA

 

24 stycznia 2004 r.

W obecności Burmistrza Miasta, Krzysztofa Hećmana, odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie lokalu Towarzystwa. Towarzystwo otrzymało lokal z zasobów Urzędu Miasta przy ul. Gen. Sikorskiego 61. Lokal został wyremontowany dzięki zaangażowaniu się członków Towarzystwa. Wyposażenie w podstawowy sprzęt i meble pozyskane zostało dzięki uprzejmości Pani Jadwidze Humieńczuk - dyrektorce Biblioteki Publicznej w Kętrzynie.

       

2003  DO GÓRY

 

14 listopada 2003 r.

Z okazji 646 rocznicy nadania praw miejskich naszemu Miastu zorganizowana została prelekcja w Bibliotece Publicznej pt. " Kętrzyn wczoraj i dziś" Prelekcja wygłoszona przez Tadeusza Korowaja wzbogacona była bogatym materiałem fotograficznym.

  

12 listopada 2003 r.

Wspólnie z Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego została zorganizowana lekcja historii dla młodzieży szkolnej z okazji Święta Niepodległości

Spotkanie z młodzieżą odbyło się na Kętrzyńskim Zamku.

 

18 i 25 października 2003 r.

Członkowie Towarzystwa, przy współudziale Sołectwa Czerniki i Bractwa Rycerskiego Przy Zamku Kętrzyńskim pracowali przy porządkowaniu terenu i ustawianiu kamienia upamiętniającego bite Krzyżacko - Litewską z 1311 roku w okolicy kol. Góry. Kamień postawiony został w 1936 roku na miejscu stoczonej zwycięskiej bitwy przez Zakon Krzyżacki dla upamiętnienia 625 rocznicy tego wydarzenia.

17 września 2003 r.

Towarzystwo zorganizowało dla młodzieży szkól ponadgimnazjalnych otwartą lekcję historii nt. "Losy młodzieży polskiej po 17 września 1939 roku." Spotkanie z młodzieżą zorganizowane zostało na Zamku Kętrzyńskim. Gównymi organizatorami spotkania byli: ks. Zbigniew Kępa i Jerzy Prochwicz. W spotkaniu uczestniczyło ok. 300 uczniów. W następnym dniu takie samo spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Karolewie.

       

19 lipca 2003 r.

Zorganizowana została wizyta na terenie prac archeologicznych w miejscowości Pomnik. Uczestnicy wizyty mieli możliwość zwiedzenia stanowiska gdzie prowadzone są ratownicze badania wielokulturowego cmentarzyska i osady wczesnośredniowiecznej. Na podstawie dotychczasowych badań tego stanowiska można śmiało stwierdzić, że jest to obecnie jedyne, dobrze rozpoznane, wielokulturowe cmentarzysko, które dostarczyło unikatowego zespołu zabytków kultury materialnej ludności pruskiej. Wyjątkowo bogate były pochówki z I - IV wieku naszej ery. Jest to najbogatsze stanowisko z tego okresu spośród badanych na terenie naszego województwa i jedno z bogatszych w kraju. Członkowie Towarzystwa zwiedzili ponadto pałac w Drogoszach, stare grodzisko pruskie w Równinie Górnej i kompleks zabudowań w Warnikajmach, zwanych Małym Malborkiem.

       

maj - sierpień 2003 r.

Członkowie Towarzystwa realizowali prace porządkowe przy schronach położonych na przeciw cmentarza miejskiego w Kętrzynie. Z wnętrza schronów usunięte zostały duże ilości ziemi, gruzu i kamieni. Teren wokół schronów oczyszczony został z chwastów, krzaków i śmieci. Dla kilku uczestników prac porządkowych teren wokół schronów okazał się skarbnicą ciekawych kapsli porcelanowych do butelek, pochodzących z browarów i rozlewni wód mineralnych z okresu przedwojennego. W pracach porządkowych wspomogli nas  harcerze  ZHR z Karolewa.

       

24 maja 2003 r.

Korzystając z gościnności obecnego właściciela pałacu w Nakomiadach, Pana Piotra Ciszka, członkowie Towarzystwa zorganizowali w parku pałacowym majówkę. Uczestnicy majówki zwiedzili pałac, w tym także piwnice pokrzyżackie oraz cmentarz rodziny Redeckerów.

23 kwietnia 2003 r.

Kilku członków Towarzystwa na czele z ks. dr Kazimierzem Żuchowskim i Dorianem Burdyło podjęło starania wydobycia głazu z potoku płynącego poniżej kościoła w Czernikach. W tym celu ks. Żuchowski wynajął ciągnik, który miał za pomocą lin wyciągnąć ów głaz. Próba nie została uwieńczona sukcesem, gdyż ciągnik nie był w stanie wydobyć głazu. Jednakże w toku prac oglądnięto dokładnie kamień z przodu, z tyłu i z boku. Wynik oględzin nie pozwalał na jednoznaczne ustalenie, czy głaz jest pozostałością po pomniku.
Według informacji innych mieszkańców Czernik uzyskanych 23 kwietnia 2003 r. pamiątkowy głaz został rozbity przez kamieniarza. Część głazu została wykorzystana jako podstawa pod mensę ołtarzową w kościele w Czernikach, część zaś została wykorzystana dobudowy kapliczki przy kościele.

   

 

30 marca 2003 r.

Odbyło się zebranie wyborcze Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej. Zebranie wybrało władze Towarzystwa i przyjęło plan działania (zamierzenia) na obecną kadencję.

       

     

28 marca 2003 r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000156906

 

9 luty 2003 r.

Kilku członków Towarzystwa wzięło udział w otwarciu wystawy zatytułowanej "Pierwsi mieszkańcy Czernik" , zorganizowanej przez grupę Czarny Kamień pod przewodnictwem Pani Sołtys wsi Czerniki  i dzieci Szkoły Podstawowej.

   

.Podczas oglądania wystawy zdjęć z okresu powojennego zorganizowanej w Czernikach członkowie Towarzystwa otrzymali informację, że w potoku przy kościele w Czernikach znajduje się głaz, który kiedyś był umieszczony przy kościele i upamiętniał poległych na wojnie żołnierzy niemieckich. Według informacji obelisk zdemontowano i wrzucono do pobliskiego potoku. Po obejrzeniu wystawy przeprowadzono wizję lokalną, która potwierdziła istnienie takiego głazu. Ponieważ leżał on w potoku i oblodzony nie można było stwierdzić, czy zachowały się resztki napisu. Ustalono, że 23 kwietnia zostanie zorganizowana próba wyciągnięcia kamienia z potoku.

 

26 stycznia 2003 r.

Odbyło się Zebranie Założycielskie TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ im. Zofii Licharewej. W zebraniu uczestniczyło 41 osób. Podstawowym celem zebrania było powołanie do życia Towarzystwa, uchwalenie Statutu  i wybór Komitetu Założycielskiego. Projekt Statutu został przyjęty. Na wniosek jednego z członków założycieli Grupa Inicjatywna została przekształcona na Komitet Założycielski. Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego wybrany został Andrzej Masłoń. Na zakończenie zebrania przewodniczący Komitetu Założycielskiego poinformował członków zebrania o harmonogramie prac Komitetu:
- przygotowanie STATUTU w ostatecznej wersji do Sądu
- przygotowanie wniosku do Sądu o rejestrację TOWARZYSTWA
- przeprowadzenie procedury rejestracji TOWARZYSTWA w Sądzie
- przygotowanie zebrania wyborczego po zarejestrowaniu TOWARZYSTWA w Sądzie.


   

 

7 stycznia 2003 r.

Odbyło się spotkanie Grupy Inicjatywnejd/s powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej  w gabinecie  Andrzeja Masłonia w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. W spotkaniu uczestniczyli:  Andrzej Masłoń,  Grzegorz Zygner, Tadeusz Korowaj,  Jerzy Prochwicz oraz ks.  Zbigniew Kępa. Na początku spotkania złożono gratulacje dr Jerzemu Prochwiczowi z okazji wydania jego książki pt. "Korpus Ochrony Pogranicza 1924-1939" Następnie przedstawiono wydarzenia mające związek z powstaniem i działalnością Towarzystwa: W Gazecie Olszyńskiej w dodatku kętrzyńskim ukazała się notatka o Towarzystwie pt. "Burmistrz pomoże Towarzystwu", wyrażono uwagi dotyczące tekstu notatki dr J. Prochwicza dla "Życia Kętrzyna" o spotkaniu założycielskim Towarzystwa oraz omówiono sytuację panującą w organizacjach pozarządowych w Kętrzynie.
 Podjęto następujące postanowienia dotyczące spotkania założycielskiego Towarzystwa:
a) Spotkanie założycielskie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami odbędzie się 26 stycznia 2003 r. (niedziela) w Sali rycerskiej w kętrzyńskim zamku.
b) Na spotkanie założycielskie zostaną zaproszeni następujący goście: Starosta Powiaty Kętrzyńskiego Ryszard Kaczmarczyk, Burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman, wójtowie poszczególnych gmin powiatu kętrzyńskiego, przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Kętrzyna oraz przedstawiciele lokalnej prasy: "Gazety Olsztyńskiej" oraz "Życia Kętrzyna". Z
c) Przyjęto program spotkania założycielskiego

 

 

2002 DO GÓRY

31 grudnia 2002 r.

Odbyło się spotkanie Grupy Inicjatywnej d.s. powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej z Burmistrzem Kętrzyna Krzysztofem Hećmanem w gabinecie Burmistrza w Urzędzie Miejskim. W spotkaniu wzięli udział:  Andrzej Masłoń, Grzegorz Zygner, Tadeusz Korowaj, Jerzy Prochwicz oraz ks. Zbigniew Kępa oraz Krzysztof Hećman (burmistrz), Józef Banaszuk oraz Jarosław Żukowski (rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego).
Członkowie Grupy Inicjatywnej przedstawili Burmistrzowi oraz towarzyszącym mu osobom potrzebę powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej, cele Towarzystwa, jego struktury oraz przedstawili w ogólnym zarysie jego statut.
Burmistrz po uważnym wysłuchaniu wystąpień członków Grupy Inicjatywnej stwierdził iż w swoim programie wyborczym zapowiadał, że będzie zlecał pewne zadania dla organizacji pozarządowych, które są zgodne z celami tychże organizacji. Z radością przyjął do wiadomości zamysł powołania Towarzystwa, z którym jako Burmistrz pragnie w przyszłości współpracować. Podkreślił, iż Towarzystwo będzie mogło wykorzystać potencjał ludzi żyjących na ziemi kętrzyńskiej.
 Burmistrz wypowiedział się w sprawie siedziby dla mającego powstać Towarzystwa. Obiecał, że Towarzystwo będzie miało swoją siedzibę w budynku przy ulicy Sikorskiego 61 /nad MOPS-em/. Towarzystwo po spotkaniu założycielskim ma złożyć formalne pismo o przydział lokalu. Burmistrz w dalszej perspektywie chce organizacje pozarządowe oraz Towarzystwo umieścić w budynku dawnego kasyna /przy ul. Sikorskiego/. W tym celu podejmie rozmowy z wójtem gminy Kętrzyn, który dysponuje tym budynkiem.
 Burmistrz z zainteresowaniem odniósł się do takich szczegółowych projektów powstającego Towarzystwa jak: odnowienie cmentarza w Górkach koło Mołtajn, uporządkowanie terenu koło bunkra przy Cmentarzu w kierunku na Karolewo. Burmistrz zobowiązał się, że po uporządkowaniu terenu przy bunkrze miasto ufunduje tablicę informacyjną. Burmistrz podkreślił także potrzebę nawiązania przez Towarzystwo współpracy z innymi stowarzyszeniami. Towarzystwo mogłoby pełnić niejako rolę koordynatora różnych społecznych działań na terenie Kętrzyna i okolic.
Po spotkaniu u Burmistrza członkowie Grupy Inicjatywnej zebrali się w mieszkaniu J. Prochwicza i przy kawie podzielili się wrażeniami z rozmowy z Burmistrzem. Przebieg spotkania, klimat rozmowy, zainteresowanie władz miasta mającym powstać Towarzystwem stanowi zachętę do podjęcia dalszych działań w celu powołania Towarzystwa.


           


15 grudnia 2002 r.

Odbyło się spotkanie Grupy Inicjatywnej d.s. powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej w mieszkaniu ks. Zbigniewa Kępy. W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej MSSŁOŃ, Grzegorz ZYGNER, Tadeusz KOROWAJ, Jerzy PROCHWICZ oraz ks. Zbigniew KĘPA. Na spotkanie przybyły także osoby, które okazały zainteresowanie mającym powstać Towarzystwem: Katarzyna DZIESZKIEWICZ, Grzegorz SAMOTYKA, Janina FĄDERSKA, Karol FĄDERSKI, Krzysztof WOŁOSZCZAK, Piotr KAPUŚCIŃSKI, Bożena TOMASZEWSKA, Ewa WITKOWSKA, Mariusz KWIATKOWSKI, ks. dr Kazimierz ŻUCHOWSKI, Oliwia PIOTROWICZ. Wszyscy uczestnicy przedstawili się oraz opowiedzieli o swoim zainteresowaniach zawodowych i pozazawodowych. G. Zygner przedstawił cele i funkcjonowanie stowarzyszeń jako takich. Następnie zaś szczegółowo przedstawił cele mającego powstać Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Dalsza dyskusja przebiegała w serdecznej i spontanicznej atmosferze. M. Kwiatkowski z uznaniem odniósł się do tego, że Towarzystwo jest zainteresowane nie tylko Kętrzynem, ale także powiatem kętrzyńskim. J. Prochwicz uzasadnił dlaczego Zofia Licharewa została obrana na patronkę Towarzystwa. T. Korowaj wspomniał o osobach, które chcą należeć do Towarzystwa, a które to osoby nie mogły z różnych przyczyn przybyć na obecne spotkanie. Ks. K. Żuchowski podkreślił konieczność kontaktu z Rastenburczykami. Jako przykład owocnej współpracy podał fakt nawiązania współpracy z synem pastora który udostępnił materiały do historii kościoła św. Karolewa, z okresu w którym kościół ten należał do parafii ewangelickiej. Uczestnicy spotkania dyskutowali nad statutem. Proponowane, przedyskutowane zmiany w statucie zostały spisane przez G. Zygnera, który prowadzi prace nad ostateczną redakcją statutu.


24 listopada 2002 r.

Odbyło się spotkanie Grupy Inicjatywnej. W spotkaniu wzięli udział w kolejności alfabetycznej: Zbigniew KĘPA, Tadeusz KOROWAJ, Andrzej MASŁOŃ, Jerzy PROCHWICZ i Grzegorz ZYGNER. Spotkanie odbyło się w mieszkaniu księdza kapelana. Spotkanie prowadził przewodniczący Grupy Inicjatywnej Zbigniew KĘPA.
Jerzy Prochwicz przedstawił propozycję notatki prasowej informującej społeczeństwo o zamiarze powołania do życia Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Tekst został zatwierdzony jednogłośnie po dokonaniu drobnych zmian i uzupełnień.
Jerzy Prochwicz 12 listopada dostarczył do przewodniczącego zespołu roboczego opracowany przez siebie statut Stowarzyszenia Miłośników Kętrzyna. Grupa Inicjatywna podjęła decyzję, aby propozycja statutu J. Prochwicza służyła jako materiał pomocniczy, który pomoże sprecyzować wersję roboczą statutu powstałą podczas poprzedniego spotkania w dniu 10 listopada 2002 r. J. Prochwicz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że należy wypracować taki statut, który: 1) umożliwi w przyszłości Towarzystwu Ziemi Kętrzyńskiej przynależność do stowarzyszeń międzynarodowych o podobnych celach; 2) umożliwi dokonywanie zmian określonych struktur Towarzystwa bez konieczności wnoszenia poprawek statutowych do sądu. G. Zygner i A. Masłoń podkreślili, że struktura Towarzystwa postulowana w projekcie J. Prochwicza jest zbyt bogata i że nie ma potrzeby zapisywania w statucie takich struktur jak sekcje i koła.
Omówiono procedury konieczne do zarejestrowania Towarzystwa.G. Zygner zobowiązał się do 2 tygodni opracować statut Towrzystwa.
Ustalono termin kolejnego spotkania w szerszym gronie na 15 grudnia. W gronie tym znajdą się osoby zainteresowane przynależnością do Towarzystwa.


10 listopada 2002 r.

Odbyło się spotkanie zespołu roboczego. W spotkaniu wzięli udział w kolejności alfabetycznej: Zbigniew KĘPA, Tadeusz KOROWAJ, Andrzej MASŁOŃ, Jerzy PROCHWICZ Grzegorz ZYGNER. Spotkanie odbyło się w mieszkaniu księdza kapelana.
Z. Kępa z racji funkcji gospodarza powitał zebranych. Wyraził radość z przystąpienia Grzegorza Zygnera do grupy inicjatywnej.
 Na początku spotkania stwierdzono, że zostały spełnione formalne warunki do stworzenia Grupy Inicjatywnej. Wszyscy wyrazili zgodę na formalne powołanie Grupy Inicjatywnej. Na przewodniczącego Grupy Inicjatywnej poprzez głosowanie wybrano Zbigniewa Kępę
 Z. Kępa przedstawił projekt statutu, który został zatytułowany w formie roboczej jako "Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kętrzyńskiej. Powstały projekt był adaptacją Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy.
Grzegorz Zygner przedstawił swoje uwagi do projektu statutu. W trakcie dyskusji postanowiono dokonać m.in. następujących zmian:
- Zmienić nazwę: Statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Kętrzyńskiej" na "Statut Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej".
- nadać stowarzyszeniu imię Zofii Licharewej. Stąd też określono pełną nazwę stowarzyszenia jako: "Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej".
 Komitet założycielski upoważnił Grzegorza ZYGNERA do poczynienia dalszych kolejnych zmian, w miarę potrzeby, w projekcie statutu i przedstawienia ich do akceptacji na następnym posiedzeniu Komitetu. Podjęto decyzję, aby w tym roku poczynić starania związane z rejestracją Stowarzyszenia.


13 października 2002 r.

Odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego d.s. powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej.W spotkaniu zespołu roboczego wzięli udział w kolejności alfabetycznej: Zbigniew KĘPA, Tadeusz KOROWAJ, Andrzej MASŁOŃ, Jerzy PROCHWICZ. Spotkanie odbyło się w mieszkaniu księdza kapelana. Na tymczasowego przewodniczącego zespołu wybrano Tadeusza KORWAJA.
Po przywitaniu i wybraniu przewodniczącego przypomniano jak zrodził się pomysł powołania Stowarzyszenia. U początku pomysłu było pragnienie odrestaurowania cmentarza wojennego z I wojny światowej w Górkach k/ Mołtajn. Wiadomość o istnieniu zaniedbanego, zrujnowanego cmentarza wojennego w Górkach przekazał kleryk Marcin Litwińczuk podczas spotkania z ks. Z. Kępą podczas liturgii w Karolewie 15 września 2002 r. W dniu 20 września ks. kapelan wraz z dr Jerzym Prochwiczem odnaleźli wspomniany cmentarz wojenny w Górkach sporządzając dokumentację fotograficzną. Cmentarz znajdował się w przerażającym stanie. Kilka grobów zostało rozkopanych. Miejscowa ludność rozebrała kamienne ogrodzenie cmentarza. W pobliżu miejsca pochówku żołnierzy urządzono "na dziko" wysypisko śmieci. W powrotnej drodze do Kętrzyna powiadomiono wójta gminy Barciany o cmentarzu i o zaniedbaniach w opiece nad tym cmentarzem. W dniu 29 września 2002 ks. kapelan zorganizował spotkanie w gronie: T. Korowaj, A. Masłoń, J. Prochwicz, Z. Kępa mające na celu wypracowanie strategii uporządkowania cmentarza w Górkach i możliwości jego odrestaurowania. Na spotkaniu zapoznano się z dokumentacją fotograficzną sporządzoną podczas wizji lokalnej, dokumentacją sporządzoną przez T. Korowaja, który parę lat temu wykonał zdjęcia i mapę cmentarza. Uznano, że nie da się odnowić cmentarza wojennego siłami kilku pasjonatów, dlatego też podjęto inicjatywę powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej". Przygotowaniami miała się zająć grupa robocza w dniu 13 października 2002 r.
A. Masłoń przedstawił projekt uzasadnienia potrzeby powołania Towarzystwa oraz celów tegoż towarzystwa. Podczas dyskusji uznano, iż opracowany tekst spełnia oczekiwania grupy roboczej. Zaproponowano roboczą nazwę towarzystwa: "TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ".
Podjęto decyzję opracowania statutu Towarzystwa. Ponieważ wśród osób tworzących grupę roboczą nie było prawnika z wykształcenia postanowiono do zespołu roboczego zaprosić prawnika i utworzyć formalnie grupę inicjatywną d/s powołania towarzystwa. Podano dwie kandydatury: Grzegorza Zygnera wykładowcę CSSG w Kętrzynie oraz  Roberta Leonowicza pracownika CSSG w Kętrzynie. Osoby z grupy roboczej postanowiły przemyśleć jakie treści powinny znaleźć się w statucie Towarzystwa.
Postanowiono poinformować społeczeństwo Kętrzyna i powiatu kętrzyńskiego o pracach zmierzających do powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. J. Prochwicz zobowiązał się opracować tekst do lokalnej prasy. Postanowiono także przekazać wiadomość o powstającym towarzystwie burmistrzom i wójtom gmin powiatu kętrzyńskiego. Wykonanie tego odłożono do czasu zakończenia wyborów w powiecie i w gminach, czyli do połowy listopada b.r.